İletişim

Prof. Dr. İbnrahim İKİZCELİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı