Yayınlarım

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Demirtakan Türker, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Biberoğlu Serap, İkizceli İbrahim, Özkan Seda (2024). Clinical assessment and short-term mortality prediction of older adults with altered mental status using RASS and 4AT tools. The American Journal of Emergency Medicine, 75, 14-21., Doi: 10.1016/j.ajem.2023.10.022
 2. Özkan Seda, İkizceli İbrahim (2023). Triage in Disaster Management. Cerrahpaşa Medical Journal, Doi: 10.5152/cjm.2023.23021
 3. Kanbakan Altuğ, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, İkizceli İbrahim (2023). Geriatric mortality risk factors in emergency department for non-traumatic abdominal pain. Bratislava Medical Journal, 124(9), 718-722., Doi: 10.4149/BLL_2023_109
 4. Altunoz Yusuf, Karakuş Yılmaz Banu, Topcu Hatice, Çetinkal Gökhan, İkizceli İbrahim, Yiğit Yavuz (2023). Improving Risk Stratification of Patients With Chest Pain in the Emergency Department. Cureus, Inc., 15(1), 1-1010., Doi: 10.7759/cureus.33202
 5. Çakmak Fatih, Özkan Seda, Konukoğlu Dildar, Biberoğlu Serap, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Bolayırlı İbrahim Murat, Balkan İlker İnanç, Dumanlı Güleren Yartaş, İkizceli İbrahim (2022). Assessment of the role of neutrophil extracellular traps in SARS-CoV-2 pneumonia. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 123(11), 846-852., Doi: 10.4149/BLL_2022_135
 6. Şeyhoglu Duha Tuba, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2022). The Effect of Lactate and Lactate Clearance on Mortality in Sepsis Patients Admitted to the Emergency Department. Phoenix Medical Journal, 4(1), 5-12., Doi: 10.38175/phnx.1004552
 7. İpekci Afşın, Biberoğlu Serap, İkizceli İbrahim, Çakmak Fatih, Akdeniz Yonca Senem, Kanbakan Altuğ, Konukoğlu Dildar, Bolayırlı İbrahim Murat, Börekçi Şermin, Ürkmez Seval, Özkan Seda (2022). ACE2 and ANGII levels in patients with COVID-19 based on thoracic tomography findings and PCR test results. Journal of Infection in Developing Countries, 16(3), 427-434., Doi: 10.3855/jidc.15438
 8. Demiröz Anıl, Yalçın Can Ege, Öner Mehmet Beşir, Bağhaki Semih, İkizceli İbrahim, Çetinkale Oğuz (2022). Evaluation of hand injuries admitted to emergency department of a tertiary care center: Analysis of 10352 patients. Turkısh Journal Of Plastic Surgery, 30(3)-68., Doi: 10.4103/tjps.tjps_18_21
 9. Biberoğlu Serap, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim, Çakmak Fatih, Akdeniz Yonca Senem, Kanbakan Altuğ, Konukoğlu Dildar, Bolayırlı İbrahim Murat, Börekçi Şermin, Ürkmez Seval, Özkan Seda (2021). The role of plasma angiotensin II and angiotensin-converting enzyme 2 levels on prognosis and mortality in hypertensive patients with COVID-19.. Biomarkers in medicine, 15(17), 1581–7., Doi: 10.2217/bmm-2021-0121
 10. Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Karakuş Yılmaz Banu, Biberoğlu Serap, Akdeniz Yonca S, İkizceli İbrahim (2021). Distribution and cost of Syrian refugees operated on in Southeastern Anatolia, Turkey. Eastern Mediterranean Health Journal, 27(12), 1137-1141., Doi: 10.26719/emhj.21.075
 11. İpekci Afşın, Kanbakan Altuğ, Akdeniz Yonca Senem, Çakmak Fatih, Biberoğlu Serap, Özkan Seda, İkizceli İbrahim (2021). Scoring Systems Identifying the Low-Risk Febril Neutropenia Patients in the Emergency Department: Usefulness of MASCC, CISNE and qSOFA. Phoenix Medical Journal, 3(3), 118-122. Doi: 10.38175/phnx.992230
 12. Özkan Seda, Çakmak Fatih, Konukoğlu Dildar, Biberoğlu Serap, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Bolayırlı İbrahim Murat, Balkan İlker İnanç, Dumanlı Güleren Yartaş, İkizceli İbrahim (2021). Efficacy of Serum Angiotensin II Levels in Prognosis of Patients With Coronavirus Disease 2019. Critical Care Medicine, 49(6), 613-623., Doi: 10.1097/CCM.0000000000004967
 13. Burgan Hatice, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, Çakmak Fatih, Tutar Onur, İkizceli İbrahim (2021). The Effectiveness of YEARS and Wells Diagnostic Criteria in the Emergency Department with Suspected Pulmonary Thromboembolism. Phoenix Medical Journal, 3(1), 35-39., Doi: 10.38175/phnx.877158
 14. Hosseinzadeh Mandana, Karcıoğlu Özgür, İkizceli İbrahim, Çakmak Fatih, Kolahforoush Asghar (2021). Should we screen patients’ relatives for psychological status, signs and symptoms in the emergency department? A cross-sectional survey using the Symptom Check List (SCL-90). Signa Vitae, 17(2), 139-144., Doi: 10.22514/sv.2021.004
 15. Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Karakuş Yılmaz Banu, Biberoğlu Serap, Oluk Ahmet, Toksoz Ahmet Cevdet (2021). Emergency Department Length of Stay for Critically Ill Patients Followed Up in Red Zone. Signa Vitae, 17(1), 63-68., Doi: 10.22514/sv.2020.16.0048
 16. Katran Mustafa, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2020). Acil Serviste Hasta ve Hasta Yakınlarına Karşı Şiddete Bir Bakış. Phoenix Medical Journal, 2(3), 160-167., Doi: 10.38175/phnx.803046
 17. Yılmaz Onur, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2020). Acil Ambulans Hizmetleri Sağlık Çalışanlarında Öfke Durumu Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. Phoenix Medical Journal, 2(3), 133-137., Doi: 10.38175/phnx.728586
 18. Aktepe Melek, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, Çakmak Fatih, Altıparmak Mehmet Rıza, İkizceli İbrahim (2020). Acil Serviste Hemodiyaliz Endikasyonu Konulan Hastaların Analizi. Phoenix Medical Journal, 2(3), 145-151., Doi: 10.38175/phnx.790591
 19. İpekci Afşın, Çakmak Fatih, Biberoğlu Serap, Akdeniz Yonca Senem, Özkan Seda, İkizceli İbrahim (2020). Outcomes of elderly patients undergoing cardiopulmonary resuscitation in the emergency department: a 7-year analysis. Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 23(3), 334-341., Doi: 10.31086/tjgeri.2020.170
 20. Soyudoğru Serpil, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2020). Acil Servise Başvuran İskemik İnme ve Geçici İskemik Atak Hastalarının Değerlendirilmesi. Phoenix Medical Journal, 2(1), 16-24.
 21. Kuşku Kıyak Sevil, Akdeniz Yonca Senem, Öztürk Mustafa, Kıyak Osman Gazi, İpekci Afşın, Aydın Yavuz, İkizceli İbrahim (2019). Contribution of Turkish Articles About Emergency Medicine to The International Literature. Phoenix Medical Journal, 1(1), 31-37.
 22. Tokoçin Onur, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Tihan Necdet Deniz, Ceylan Didem, Sutaşır Mehmet Necmeddin, Emir Cantürk, Dandin Özgür, Tokoçin Merve, İkizceli İbrahim (2019). Factors Affecting the Morbidity and Mortality of Malignancy Patients Admitted to the Emergency Department. Phoenix Medical journal, 1(1), 8-14.
 23. Kocael Ahmet, Eronat Allison Pınar, Tuzuner Mete Bora, Ekmekçi Ahmet, Orhan Ahmet Lütfullah, İkizceli İbrahim, Yılmaz Aydoğan Hülya, Öztürk Oğuz (2019). Interpretation of the effect of CYP2C9, VKORC1 and CYP4F2 variants on warfarin dosing adjustment in Turkey. Molecular Biology Reports, 46(2), 1825-1833., Doi: 10.1007/s11033-019-04634-9
 24. Çelik Burak, Öztürk Derya, Yapar Nikola, Altınbilek Ertuğrul, İkizceli İbrahim, Çelik Nazlı, Muratoğlu Murat, Kavalcı Gülsüm, Kavalcı Cemil (2019). Evaluation of the Effectiveness of First Aid Training In Shoppıng Center Employees. Science & Healthcare, 21(1), 58-62.
 25. Öztürk Mustafa, İpekci Afşın, Kuşku Kıyak Sevil, Akdeniz Yonca Senem, Aydın Yavuz, İkizceli İbrahim, Söğüt Özgür (2019). Beeding Complications in Warfarin-Treated Patientd Admitted to the Emergency Department. Journal of Clinical Medicine Research, 2(11), 106-113.
 26. Akpınar Güleser, Duman Ali, Gülen Bedia, Kapçı Mücahit, Altınbilek Ertuğrul, İkizceli İbrahim (2017). Role of H-FABP Values in Determining the Etiologic Factors of the Cardiac Injuries. Pan African Medical Journal, 26, 1-6., Doi: 10.11604/pamj.2017.26.36.8746
 27. Cerciz Hasan, Karakuş Yılmaz Banu, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2017). Minimum admission to emergency servıces are in twilight or not. World journal of pharmaceutıcal and medical research, 3(2), 220-225.
 28. Biberoğlu Serap, Koyuncu Murat, Öztürk Derya, Toksoz Ahmet Cevdet, Çakmakcı Emin, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2017). Role of Computed Tomography Severity Index in Acute Diagnosis and Follow-up of Acute Pancreatitis. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 8(2), 106-110., Doi: 10.4328/JCAM.4627
 29. Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2016). A Comparison Of Human Prothrombin Complex And Fresh Frozen Plasma For Reversal Of Warfarin Anticoagulant Effect In The Emergency Department. Acta Medica Mediterranea, 32(1), 29-34.
 30. Yücel Murat, Avşaroğulları Ömer Levent, Durukan Polat, Akdur Okhan, Özkan Seda, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Muhtaroğlu Sabahattin, İkizceli İbrahim, Yürümez Yusuf (2016). BNP shows myocardial injury earlier than Troponin I in experimental carbon monoxide poisoning. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 20(6), 1149-1154.
 31. Karaören Gülşah, Akbaş Sedat, Serin Sibel Ocak, Balta Musa, Köksal Güniz, İkizceli İbrahim, Öz Hüseyin (2016). Hospice Units as a requirement for terminal stagepatients in need of intensive care in Turkey. International Journal Of Clinical And Experimental Hypnosis, 9(7), 14907-14912.
 32. Özdemir Çağlar, Asil Haşim, Yazıcı Cevat, Akgün Hülya, Akçay Arzu, İkizceli İbrahim (2016). Heart type fatty acid binding protein and cardiac troponin I may have a diagnostic value in electrocution A rat model. Journal of Forensic and Legal Medicine, 39, 76-79., Doi: 10.1016/j.jflm.2016.01.015
 33. Koyuncu Murat, Duman Ali, Ozturk Derya, İpekci Afşın, Altınbılek Ertugrul, Topal Fatih Esad, Türkdoğan Kenan Ahmet, İkizceli İbrahim (2015). When should cardiopulmonary resuscitation be stopped Opinions of the emergency medicine physicians in Turkey. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 32(4), 159-164., Doi: 10.5835/jecm.omu.32.04.004
 34. Koyuncu Murat, Avşaroğulları Ömer Levent, Duman Ali, Deniz Kemal, Saraymen Recep, Özkan Seda, Durukan Polat, Akdur Okhan, İkizceli İbrahim (2015). Effect of Coenzyme Q10 on Acute Pulmonary Damage Following the Experimental Thoracic Trauma. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(6), 811-816., Doi: 10.4328/JCAM.3718
 35. Koyuncu Murat, Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Yapar Nikola, Karakısa Halit, Kavalcı Cemil, İkizceli İbrahim (2015). Effects Of Drug Use On The Development Of Diabetic Ketoacidosis. Acta Medica Mediterranea, 31(5), 1013-1017.
 36. Öztürk Derya, Altinbilek Ertuğrul, Koyuncu Murat, Bedriye Müge Sönmez, Çilem Çaltili, İkizceli İbrahim, Cemil Kavalci, Gülsüm Kavalci (2015). Successful application of acute cardiopulmonary resuscitation. Journal of Acute Disease, 4(3), 218-221., Doi: 10.1016/j.joad.2015.04.007
 37. Yapar Nikola, Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil, Serin Mehmet Emrah, Çaltılı Çilem, Çelik Burak (2015). Diagnostic Approach And Evaluation Of Syncope Etiology In Patients Presenting To Emergency Department With Syncope. The Journal of Pharmaceutical and Scientific Innovation, 4(2), 96-99., Doi: 10.7897/2277-4572.04223
 38. Durukan Polat, Koyuncu Murat, Salt Ömer, Kavalcı Cemil, Özkan Seda, Muhtaroğlu Sebahattin, Kavalcı Gülsüm, Düzgün Ali, İkizceli İbrahim (2014). Comparıson Of Ischemia Modified Albumin Levels With Total Oxidant Total Antioxidant Status Oxidative Stress Index In Carbon Monoxide Poisoning. Acta Medica Mediterranea, 30, 601-605.
 39. Pençe Sadrettin, İkizceli İbrahim, Özbek Emin, Tiryakioğlu Necip Ozan, Eren Hilal, Polat Emre Can, Pençe Halime Hanım (2014). Low biOxalobacter Formigenes/i/b Colonization is Associated with Reduced Bone Mineral Density in Urinary Stone Forming Patients. Current Urology, 8(4), 189-193., Doi: 10.1159/000365715
 40. Güzel Murat, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Salt Ömer, İkizceli İbrahim, Akdur Okhan, Yazıcı Cevat (2014). The value of the serum I FABP level for diagnosing acute mesenteric ischemia. Surgery Today, 44(11), 2072-2076., Doi: 10.1007/s00595-013-0810-3
 41. Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, Çaltılı Çilem, Sönmez Müge, Gündüz Harika, Şahin Balkan, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2014). Spontaneous Cervi̇cal Epi̇dural Hematoma Due To Oral Anti̇coagulant Use. Journal of Pharmaceutical & Scientific Innovation, 3(5), 425-427., Doi: 10.7897/2277-4572.035188
 42. İpekci Afşın, Özkan Seda, İkizceli İbrahim, Durukan Polat, Avşaroğulları Ömer Levent, Muhtaroğlu Sabahattin (2013). Correlation between Blood Copeptin Level and Blood LactateLevel Trauma Severity Scores and Clinical Parameters. International Medical Journal, 20(5), 1-5.
 43. Durukan Polat, Özkan Seda, İkizceli İbrahim, Vardar Alper, İpekci Afşın, Duman Ali (2012). Contrast-induced nephropathy risk due to emergency contrast-enhanced computed tomography. European Journal of Emergency Medicine, 19(1), 20-23., Doi: 10.1097/MEJ.0b013e32834749b3
 44. Özkan Seda, Durukan Polat, Şenol Vesile, Vardar Aysun, Torun Emel, İkizceli İbrahim (2011). Upper Gastrointestinal system hemorrhage in the emergency departmen. Bratisl Lek List, 112(12), 706-710.
 45. Akdur Okhan, Ozkan Seda, Durukan Polat, Avşaroğulları Ömer Levent, Koyuncu Murat, İkizceli İbrahim (2010). Machine Related Farm Injuries In Turkey. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 17(1), 59-63.
 46. Özkan Seda, Kılıç Şebnem, Durukan Polat, Akdur Okhan, Vardar Alper, Sebahattin Geyik, İkizceli İbrahim (2010). Occupational injuries admitted to the Emergency Department. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 16(3), 241-247.
 47. Akdur Okhan, Durukan Polat, Özkan Seda, Avşaroğulları Ömer Levent, Vardar Alper, Kavalcı Cemil, İkizceli İbrahim (2010). Poisoning severity score Glasgow coma scale corrected QT interval in acute organophosphate poisoning. Human & Experimental Toxicology, 29(5), 419-425., Doi: 10.1177/0960327110364640
 48. Kalay Nihat, Mikail Yarlıoğlueş, Ardıç İdris, Kaya Mehmet Güngör, Vardar Alper, İnanç Mehmet Tuğrul, Doğan Ali, İkizceli İbrahim, Koç Fatih, Oğuzhan Abdurrahman, Ergin Ali (2010). The role of heart type fatty acid binding protein in predicting properties of coronary atherosclerosis in patients with acute coronary syndrome. Coronary Artery Disease, 21(7), 435-440., Doi: 10.1097/MCA.0b013e32833db539
 49. Kavalcı Cemil, Çevik Yunsur, Özer Mehmet, Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Kavalcı Gülsüm (2009). Characteristics of Poisoning Cases in Ankara, Turkey, ’’ The Internet Journal of Emergency Medicine. The Internet Journal of Emergency Medicine, 5(1)
 50. Özkan Seda, Durukan Polat, Akdur Okhan, Vardar Alper, Edip Torun, İkizceli İbrahim (2009). Does Ramadan Fasting Increase Acute Upper Gastrointestinal Haemorrhage. Journal Of International Medical Research, 37(6)
 51. Durukan Polat, Özdemir Çağlar, Coşkun Ramazan, İkizceli İbrahim, Esmaoğlu Aliye, Kurtoğlu Selim, Güven Muhammet (2009). Experiences with endosulfan mass poisoning in rural areas. European Journal of Emergency Medicine, 16(1), 53-56., Doi: 10.1097/MEJ.0b013e3283088e2b
 52. Akdur Okhan, Durukan Polat, Özkan Seda, Avşaroğulları Ömer Levent, Salt Ömer, İkizceli İbrahim (2009). Interpersonal Violence Related Injuries in Central Anatolia, Turkey. The Internet Journal of Emergency Medicine, 6(1), 1-3., Doi: 10.5580/20fc
 53. İlgin Karaca, Durukan Polat, Dağlı Mustafa Necati, Yavuzkır Mustafa Ferzeyn, İkizceli İbrahim, Mehmet Balin (2008). The effect of rapid blood pressure control on P wave dispersion in hypertensive urgency. Advances in Therapy, 25(12), 1303-1314., Doi: 10.1007/s12325-008-0120-0
 54. Avşaroğulları Ömer Levent, İkizceli İbrahim, Sungur Murat, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Akdur Okhan, Yücel Murat (2008). Acute Amitraz Poisoning In Adults Clinical Features Laboratory Findings And Management. Clinical Toxicology, 44(1), 19-23., Doi: 10.1080/15563650500357545
 55. Girişgin Abdullah Sadık, Cander Başar, Yürümez Yusuf, Çoşkun Figen, İkizceli İbrahim, Akköse Şule (2008). Bedside Sonography in Emergency Departments in Turkey. Ultrasound, 16(2), 102-104., Doi: 10.1179/174313408X305056
 56. Akdur Okhan, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Öztürk Figen, Muhtaroğlu Sabahattin, Özkan Seda, Durukan Polat (2008). Experimental Inhalation of Chlorine Gas Produced with a Different Method Effects of N Acetyl Cysteine on Acute Pulmonary Damage. Toxicology Mechanisms and Methods, 18(9), 739-743., Doi: 10.1080/15376510802354912
 57. Durukan Polat, Yıldız Mustafa, Yunsur Çevik, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil, Selman Çelebi (2007). Poisoning from wild mushrooms in Eastern Anatolia region analyses of 5 years. Human & Experimental Toxicology, 26(7), 579-582., Doi: 10.1177/0960327106079545
 58. Yürümez Yusuf, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Işın Soyuer, Yavuz Yücel, Avşaroğulları Ömer Levent, Durukan Polat (2007). Effect of Interleukin 10 on Tissue Damage Caused by Organophosphate Poisoning. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 100 (5), 323-327., Doi: 10.1111/j.1742-7843.2007.00049.x
 59. Kalay Nihat, Özdoğru İbrahim, Yakup Çetinkaya, Doğan Ali, Gül İbrahim, İnanç Mehmet Tuğrul, İkizceli İbrahim, Oğuzhan Abdurrahman, Abacı Adnan (2007). Cardiovascular Effects of Carbon Monoxide Poisoning. The American Journal of Cardiology, 99(3), 322-324., Doi: 10.1016/j.amjcard.2006.08.030
 60. Yürümez Yusuf, Durukan Polat, Yavuz Yücel, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Özkan Seda, Akdur Okhan, Özdemir Çağlar (2007). Acute Organophosphate Poisoning in University Hospital Emergency Room Patients. Internal Medicine, 46(13), 965-969., Doi: 10.2169/internalmedicine.46.6304
 61. Özkan Seda, Avşaroğulları Ömer Levent, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Taymuş Esengül, Kılıç Şebnem (2006). Okul Öncesi Çocukluk Çağı yaralanmalarının Özellikleri. Eurasian Journal of Emergency Medicine
 62. Öner Ayşe, Kekeç Zeynep, Sarper Karaküçük, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2006). Ocular trauma in Turkey A 2 year prospective study. Advances in Therapy, 23(2), 274-283., Doi: 10.1007/BF02850133
 63. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2006). The effects of rapid and slow infusion of fluid on coagulation factors in hemorrhagic shock: an experimental dogs model. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 12(2), 95-100.
 64. Şenol Vesile, Ünalan Demet, Avşaroğulları Ömer Levent, İkizceli İbrahim (2005). İntihar girişimi nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı na başvuran olguların incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 19-29.
 65. İkizceli İbrahim, Yürümez Yusuf, Avşaroğulları Ömer Levent, Küçük Can, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Işın Soyuer, Yavuz Yücel, Muhtaroğlu Sabahattin (2005). Effect of interleukin 10 on pancreatic damage caused by organophosphate poisoning. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 42(3), 260-264., Doi: 10.1016/j.yrtph.2005.04.008
 66. Demir Hüseyin, Pınar Menkü, Kırnap Mehmet, Çalış Mustafa, İkizceli İbrahim (2004). Comparison of the effects of laser ultrasound and combined laser ultrasound treatments in experimental tendon healing. Lasers in Surgery and Medicine, 35(1), 84-89., Doi: 10.1002/lsm.20046
 67. Yıldırım Cuma, Kekeç Zeynep, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2004). Blood levels of acute phase reactants with traffic accidents. Soud Lek., 49(2), 25-29.
 68. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2004). Blood levels of acute phase reactants with traffic accidents. Soud Lek ., 49, 25-29.
 69. Avşaroğulları Ömer Levent, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Kekeç Zeynep, Yürümez Yusuf, Özkan Seda (2003). Adult burn injuries in an Emergency Department in Central Anatolia Turkey a 5 year analysis. Burns, 29(6), 571-577., Doi: 10.1016/S0305-4179(03)00140-2
 70. Avşaroğulları Ömer Levent, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Kekeç Zeynep, Yürümez Yusuf, Özkan Seda (2003). Adult burn injuries in an Emergency Department in Central Anatolia, Turkey: a 5-year analysis. BURNS, 29(6), 571-577., Doi: 10.1016/S0305-4179(03)00140-2
 71. Küçük Can, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Mustafa Keçeli, Halil Akgün, Muhtaroğlu Sebahattin (2003). Role of Oxygen Free Radical Scavengers in Acute Renal Failure Complicating Obstructive Jaundice. European Surgical Research, 35(3), 143-147., Doi: 10.1159/000070043
 72. Kekeç Zeynep, Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Gönül Ali Saffet, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2000). Özkıyım girişimi nedeni ile acil servise başvuran hastalarda hazırlayıcı etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 1(3), 157-161.
 73. İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Bedirli Abdulkadir, Yıldırım Cuma, Günay Nurullah, Yürümez Yusuf (1999). Multitravmalı hastaların prognozunu belirlemede yaş faktörü. Turkish journal of trauma and emergency surgery, 5(1), 40-42.
 74. İkizceli İbrahim, Kekeç Zeynep, Yıldırım Cuma, Sözüer Erdoğan Mütevelli (1998). Effect of piroxicam in acute soft tissue injuries. First European Congress On Emergency Medicine(null), 181-184.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Bilgili Hanife, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Demirtakan Türker, İkizceli İbrahim (2023). qSOFA Scores Versus SIRS Criteria and SOFA Scores for Sepsis in the Emergency Department; A Prospective, Observational, and Cohort Study. Comprehensive Medicine, 15(2), 138-142., Doi: 10.14744/cm.2023.68916
 2. Çakmak Fatih, Demirtakan Türker, Özkan Seda, Yıldız Ahmet, Biberoğlu Serap, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2022). Clinical Features of Patients with Infective Endocarditis in Emergency Department. European Archives of Medical Research, 38(4), 248-254., Doi: 10.4274/eamr.galenos.2021.55477
 3. Gün Mehmet, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Özkan Seda, İpekci Afşın, Biberoğlu Serap, Akdeniz Yonca Senem (2022). Evaluation Of Urological Emergency Cases Admitted To Emergency Department. Archives of Clinical and Experimental Medicine, 7(3), 77-81., Doi: 10.25000/acem.1219948
 4. Orhan Çiğdem, Çakmak Fatih, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2022). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalına Başvuran İş Kazası Olgularının Analizi. Adli Tıp Dergisi, 36(3), 139-144.
 5. İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Orhan Çiğdem, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2020). Characteristics and the Emergency Department Cost of Tendon Injuries of the Hand. Dicle Tıp Dergisi, 47(3), 596-602., Doi: 10.5798/dicletip.799923
 6. Toksöz Ahmet Cevdet, İkizceli İbrahim, Koyuncu Murat, Biberoğlu Serap, Çakmak Fatih, Öztürk Derya (2020). Family Practice Awareness in Patients Applying to the Emergency Department and Receiving a Green Triage Code. Ankara Medical Journal, 20(2), 416-425.
 7. Tokoçin Onur, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Tihan Necdet Deniz, Ceylan Didem, Ceylan Didem, Sutaşır Mehmet Necmettin, Emir Cantürk, Dandin Özgür, Tokoçin Merve, İkizceli İbrahim (2019). Factors Affecting the Morbidity and Mortality of Malignancy Patients Admitted to the Emergency Department. Phoenix Medical Journal, 1(1), 8-14., Doi: 10.38175/phnx.620036
 8. Köksal Ayla, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2018). Acil Servise Başvuran Febril Nötropenili Hastalarin Karakteristik Özellikleri. Journal of Anatolian Medical Research, 3(3), 25-42.
 9. Aydın Yavuz, Akdeniz Yonca Senem, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Kuşku Kıyak Sevil, Öztürk Mustafa, İkizceli İbrahim (2018). Acil Serviste Kreatinin Kinaz (CK) Yüksekliği Saptanan Hastaların Analizi. Journal of Anatolian Medical Research, 3(3), 1-24.
 10. Gülbağcı Abdullah, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2018). Acil Servise Başvuran Onkolojik Hastaların Yakınlarının Memnuniyet Ve Anksiyete Düzeylerine Dair Bir İnceleme. Journal of Anatolian Medical Research, 3(3), 43-54.
 11. İkizceli İbrahim, Akdeniz Yonca Senem (2017). Akut Dağ HAstalığı ve Serebral Ödem. Türkiye Klinikleri J Emerg Med Special Topics, 3(3), 252-259.
 12. İkizceli İbrahim, İpekci Afşın (2017). Malign Hastalıklara Bağlı Komplikasyonlar. Türkiye Klinikleri Acil Tıp-Özel Konular, 3(2), 148-154.
 13. Biberoglu Serap, Koyuncu Murat, Öztürk Derya, Toksöz Ahmet Cevdet, Çakmakcı Emin, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2017). Role of computed tomography severity index in acute diagnosis and follow-up of acute pancreatitis. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 8(2), 106-110. Doi:10.4328/JCAM.4627
 14. Koyuncu Murat, Ozturk Derya, Benli Ali Ramazan, Altınbilek Ertuğrul, Şahin Harun, Serin Mehmet, İkizceli İbrahim (2014). Mushroom Poisoning in a Metropolitan Hospital. Journal of Academic Emergency Medicine, 13(4), 162-165., Doi: 10.5152/jaem.2014.167
 15. Yıldırım Cuma, Zengin Suat, Al Behçet, İkizceli İbrahim, Oktay Mehmet Murat (2013). A cause of a periodic pulmonary edema: consumption of licorice syrup. European Journal Of Therapeutıcs, 19(2)-102., Doi: 10.5455/GMJ-30-2013-134
 16. Özkan Seda, Akdur Okhan, İkizceli İbrahim, Durukan Polat, İpekci Afşın, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2012). Bicycle Related Injuries in Adults and Children in the Central Anatolian Region Analysis of 4 Years. Journal of Academic Emergency Medicine, 11(1), 35-40., Doi: 10.5152/jaem.2012.019
 17. Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Akdur Okhan, Özkan Seda, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Avşaroğulları Ömer Levent, Güleser Akpınar (2009). Use of the shock index to diagnose acute hypovolemia. Turkish Journal Of Medıcal Sciences , 39(6), Doi: 10.3906/sag-0710-10
 18. Özkan Seda, İkizceli İbrahim, Akdur Okhan, Durukan Polat, Güzel Murat, Vardar Alper (2009). Motosiklet kazalarına bağlı yaralanmalar. Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(2), 25-29., Doi: 10.4170/jaem.2009.54254
 19. Akdur Okhan, Özkan Seda, Erkılıç Kuddusi, Durukan Polat, Duman Ali, İkizceli İbrahim (2009). Acil Servise Göz Travması Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 10(12), 51-54., Doi: 10.4170/JAEM.2009.97759
 20. Sözüer Erdoğan Mütevelli, Özkan Seda, Akdur Okhan, Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2008). Injuries due to parachute jumping. Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi, 14(3),
 21. Özkan Seda, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Avşaroğulları Ömer Levent, Öztürk Figen, Muhtaroğlu Sabahattin, Akdur Okhan, Küçük Can, Durukan Polat (2008). The effect of piracetam on brain damage and serum nitric oxide levels in dogs submitted to hemorrhagic shock. Turkish Journal Of Trauma & Emergency Surgery, 14(4),
 22. Cander Başar, İkizceli İbrahim, Yıldırım Cuma, Baydın Ahmet, Dilsiz Aleaddin, Kaymakcı Aytekin (2008). Acil Servis Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılanması.. Akademik Acil Tıp Dergisi, 7(2), 9-16.
 23. Kavalcı Cemil, Durukan Polat, Çevik Yunsur, Özer Mehmet, İkizceli İbrahim (2006). Zehirlenme Olgularının Analizi: Yeni Bir Hastanenin Bir Yıllık Deneyimi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 6(4), 163-166.
 24. Avşaroğulları Ömer Levent, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Akdur Okhan, Yücel Murat, Durukan Polat, Özkan Seda (2006). Akut Klor Gazı İnhalasyonları Olgu Serisi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 6(1), 12-15.
 25. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2006). The effects of rapid and slow infusion of fluid on coagulation factors in hemorrhagic shock: an experimental dogs model. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. Ulus Travma Derg, 12(2), 95-100.
 26. Akcan Alper Celal, Akyıldız Hızır Yakup, İkizceli İbrahim, Küçük Can, Artış Abdüsselam Tarık, Yılmaz Namık, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2005). Karın Travmaları 827 olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4, 186-191.
 27. Sever Hasan, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Akdur Okhan, Özkan Seda (2005). Nonspesifik semptomlarla acil servise başvuran hastalarda karbonmonoksit zehirlenmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 5(1), 18-21.
 28. Yavuz Yücel, Yürümez Yusuf, İkizceli İbrahim, Akdur Okhan (2004). Acil Tıp hekimlerinin adli rapor düzenlenmesi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4(2)
 29. Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Yürümez Yusuf, Yavuz Yücel, Yücel Murat (2004). Acil Servise Başvuran İlköğretim Çağı Çocuk Travmalarının Özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4(2), 59-63.
 30. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2004). Etanol ile akut gastrik mukozal hasar oluşturulan ratlarda intragastrik L-Arginin’in mukoza koruyucu etkisi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4, 106-113.
 31. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Günay Nurullah, Avşaroğulları Ömer Levent (2004). Analysis of acute aortic diseases newly diagnosed in an emergency department. Gazi Medical Journal, 5, 123-126.
 32. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Günay Nurullah, Kekeç Zeynep, Avşaroğulları Ömer Levent (2004). Trafik Kazası Geçiren Travma Hastalarında Akut Faz Reaktanlarının Kan Düzeyleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4(1), 5-7.
 33. Küçük Can, Artış Abdüsselam Tarık, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Ok Engin, İkizceli İbrahim, Erdoğan A (2003). Akut Mezenterik İskemide Cerrahi Tedavi. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi , 13(4), 136-139.
 34. Aksoy Yemliha, Erdoğan Füsun Ferda, Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Şenol Vesile (2002). Acil Serviste Gözlem Odası Olmalı mı . Acil Tıp Dergisi, 13-18.
 35. Kekeç Zeynep, Şenol Vesile, Öztürk Yusuf, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2002). Kişisel Çevresel ve Araçla İlgili Faktörlerin Trafik Kazaları Üzerine Olan Etkileri. Acil Tıp Dergisi, 7-13.
 36. Küçük Can, Sözüer Erdoğan, Güler İlkay, Avşaroğulları Levent, İkizceli İbrahim (2002). Safra Kesesi Karsinomları. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 16(2), 78-81.
 37. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Şenol Vesile (2002). Acil Serviste Gözlem Odası Olmalı mı?. Acil Tıp Dergisi, 2, 13-17.
 38. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Kekeç Zeynep (2002). The correlation between the TRISS trauma score and plasma levels of NO and TBARS in multiply traumatized patients following traffic accident. Ulus Travma Derg, 8, 112-117.
 39. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Yürümez Yusuf (2000). Uzun Süreli Tatillerde Acil Poliklinik Hizmetlerinin Bir Analizi. Ulusal Travma Dergisi, 6, 106-109.
 40. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Kekeç Zeynep (2000). Özkıyım Girişimi Nedeni İle Başvuran Hastalarda Hazırlayıcı Faktörler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 5-9.
 41. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (1999). Acil Serviste Santral Venöz Kateter Uygulamaları. Ulusal Travma Dergisi, 5, 270-273.
 42. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Günay Nurullah, Yürümez Yusuf (1999). Multitravmalı Hastaların Prognozunu Belirlemede Yaş Faktörü. Ulusal Travma Dergisi, 5, 40-42.

Diğer Yayınlar

 1. Biberoğlu Serap, Çakmak Fatih, Özkan Seda, İkizceli İbrahim, İpekci Afşın (2021). Vitamin D Poisoning; Hypercalcemia in a Case with Richter Transformation.. Acta Biomedica, Doi: 10.23750/abm.v92iS1.9923.
 2. Akdeniz Yonca Senem, Balta Musa, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2020). A Bizarre Accident: A Boy with a Needle in the Posterior Urethra. Phoenix Medical Journal, 2(3), 178-180., Doi: 10.38175/phnx.795036
 3. Tutar Onur, Akdeniz Yonca Senem, İkizceli Türkan, İkizceli İbrahim (2020). Body Packers and Imaging: A Case Report. Phoenix Medical Journal, 2(1), 54-56., Doi: 10.38175/phnx.658740
 4. Akpınar Güleser, Altınbilek Ertuğrul, Gündüz Harika, Öztürk Derya, Gülen Bedia, İpekçi Afşin, Koyuncu Murat, İkizceli İbrahim (2016). Epileptic Seizures And Hydatid Cyst Rupture. Acta Medica Mediterranea, 32(1), 167-169.
 5. Akpınar Güleser, Altınbilek Ertuğrul, Gülen Bedia, İpekci Afşın, Gündüz Harika, Öztürk Derya, Şahin Harun, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2016). The Dilemma of Two Diagnoses for One Patient. Scholars Journal of Medical Case Reports, 4(3), 138-140.
 6. Karakuş Yılmaz Banu, Acar Yahya Ayhan, Yörük Mücadiye, Topcu Hatıce, Cevik Erdem, İkizceli İbrahim (2016). Diltiazem induced skin discoloration along with peripheral veins of forearm. Scholars Journal of Medical Case Reports, 4(1), 50-52.
 7. Ertuğrul Altınbilek, Öztürk Derya, Harika Gündüz, Güleser Akpınar, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2015). Epileptic seizure secondary to Posterior Reversible Encephalopaty Syndrome PRES a CASE REPORT. Journal of science , 5, 608-610.
 8. Sutaşır Mehmet Necmettin, Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, Çakmak Fatih, Emir Cantürk, Akan Deniz, Kavalcı Cemil, İkizceli İbrahim (2015). Emphysematous Pyelonephritis: A Case Report. International Journal Of Advances In Case Reports, 2(12), 749-751.
 9. Güleser Akpınar, Afşin İpekçi, Gülen Bedia, Hocagil Hilal, İkizceli İbrahim (2015). Metpamid and Dystonia. CausaPedia, 4, 1237-1241.
 10. Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, Altunöz Yusuf, Akpınar Güleser, Karakuş Banu, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil, Çelikel Elif (2015). A razor blade in the gastrointestinal system. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 6(3), 309-311., Doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0539
 11. Elif Değirmenci, Tutar Onur, Abdullah Gülbağcı, İkizceli İbrahim, Aktaş Can (2015). The Thin Border between Life and Death. Journal of Akademic Emergency Medicine, 14(3), 160-161., Doi: DOI: 10.5152/jaem.2015.94834
 12. Guleser Akpinar, Afsin Ipekci, Bedia Gulen, İkizceli İbrahim (2015). Beware Postpartum Shortness of Breath. Pakistan Journal of Medical Sciences, 31(5), 1280-2., Doi: 10.12669/pjms.315.8060
 13. Karaören Gülşah, Değirmenci Elif, İkizceli İbrahim, Öz Hüseyin (2015). İntraabdominal Sepsise Bağli Gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu Olgusu. Anestezi Dergisi, 23(3), 179-181.
 14. Elif Değirmenci, Duman Neşe, Mat Afife, Bavunoğlu Işıl, İkizceli İbrahim, Aktaş Can (2015). Phytocontact Dermatitis A Case Study. Journal of Emergency Medicine Case Reports, 6(3), 66-68., Doi: 10.5152/jaemcr.2015.961
 15. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Sutaşır Mehmet Necmeddin, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil, Akpınar Güleser (2015). International Journal of Advances in Case Reports. International Journal Of Advances In Case Reports, 2(6), 370-372., Doi: 10.21276/ijacr
 16. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Kavalcı Cemil, Koyuncu Murat, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2015). SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX SECONDARY BRONCHIAL CARCINOMA.. Journal of Surgical Arts, 8(1), 29-31., Doi: 10.14717/jsurgarts.2015.154
 17. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Çaltılı Çilem, Akpınar Güleser, Gündüz Harika, Sutaşır Mehmet Necmettin, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2015). Abdominal Rectus Sheath Hematoma Due to Low Molecular Weight Heparin Use: A Case Report. International Journal of Advances in Case Reports, 2(6), 370-372.
 18. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Kavalcı Cemil, Koyuncu Murat, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2015). Bronşiyal karsinomaya bağlı spontan pnömotoraks. Cerrahi Sanatlar Dergisi, 8(1), 29-31., Doi: 10.14717/jsurgarts.2015.154
 19. Koyuncu Murat, Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Kolukısa Ayşe, Cerciz Hasan, Altınöz Yusuf, İkizceli İbrahim (2014). Baş Ağrısı Acil Servislerin Başını Ağrıtır. International Journal of Clinical Research, 2(1), 37-39.
 20. Kayadibi Yasemin, Çebi Deniz Olgun, Özmen Evrim, Uludağ Alkaya Dilek, Özcan Rahşan, İpekçi Afşin, İkizceli İbrahim (2014). Foreign in Colon. Eurasian Journal Of Emergency Medicine, 13(4), 204-205., Doi: 10.5152/jaem.2014.174
 21. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Koyuncu Murat, Toksoz Ahmet Cevdet, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2014). An Unusual Case of Dyspnea: Substernal Goiter. Journal of Emergency Medicine Case Reports, 5(6), 165-167., Doi: 10.5152/jaemcr.2014.15010
 22. Akpınar Güleser, Gülen Bedia, Yurttaş Talat, Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, Koyuncu Murat, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2014). A Rare Case That Subclavian Artery Rupture With Minor Trauma: Case report. Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS), 2(6), 3151-3154.
 23. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Koyuncu Murat, Toksöz Ahmet Cevdet, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2014). An Unusual Case of Dyspnea: Substernal Goiter. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, 5, 165-167., Doi: 10.5152/jaemcr.2014.15010
 24. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Koyuncu Murat, Özdemir Hatice, İkizceli İbrahim, Sönmez Bedriye Müge, Kavalcı Cemil (2013). Pneumomediastinum following ecstacy use: Case report. International journal of Medical Investigation, 2(4), 229-232.
 25. Bavunoğlu Işıl, Balta Musa, Tanrıkulu Şimşek Eda, Türkmen Zeynep, İkizceli İbrahim (2012). Unexpected Diagnosis in the Metropolis Organophosphate Poisoning. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, 3(2), 52-55., Doi: 10.5505/jaemcr.2012.43043
 26. Özkan Seda, Salt Ömer, İpekci Afşın, Düzgün Ali, İkizceli İbrahim (2010). Poisoning Due to Datura Inoxia Tea. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, 1(2), 11-13., Doi: 10.5505/jaemcr.2011.14633
 27. Özkan Seda, Durukan Polat, Avşaroğulları Ömer Levent, Akdur Okhan, İkizceli İbrahim, Ceyhan Mehmet Ali (2009). Delirium due to anthelmintic drug overdosage: Case report. Erciyes Tıp Dergisi, 31(1), 62-65.
 28. Özkan Seda, Akdur Okhan, Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Yücel Murat, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2007). Saçma Yaralanmasına Bağlı Akut Miyokard Enfarktüsü ve EKG. Fırat Tıp Dergisi, 12(4), 294-296.
 29. Akdur Okhan, Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Özkan Seda, Avşaroğulları Ömer Levent (2006). A rare complication of chlorine gas inhalation pneumomediastinum. Emergency Medicine Journal, 23(11), 59-59., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1136/emj.2006.040022
 30. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Durukan Polat (2006). İş Kazası Sonucu Oluşan Kimyasal Göz Yanığı: Olgu Sunumu. Akademik Acil Tıp Dergisi, 4(7), 35-36.
 31. İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Yürümez Yusuf, Akdur Okhan (2005). Bleeding due to a medicinal leech bite. Emergency Medicine Journal, 22(6), 458-460., Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1136/emj.2003.013847
 32. Avşaroğulları Ömer Levent, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Yürümez Yusuf, Kılıç Şebnem (2004). Hand injuries during a Muslim Sacrifice Festival. The American Journal of Emergency Medicine, 22(6), 508-509., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1016/j.ajem.2004.07.019
 33. Avşaroğulları Ömer Levent, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Eryol Namık Kemal, Yücel Murat (2004). Aşırı Miktarda Verapamil Alımı Olgu Sunumu Klinik Etkiler Ve Muhtemel Bir Komplikasyon Olarak Miyokart Hasarı. Toksikoloji Dergisi, 2, 39-42.

Yazılan Kitaplardaki Bölümler

 1. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Eğitimi Kitabı (2016)., Seymen Hakkı Oktay, Adaletli İbrahim, Akkan Ahmet Gökhan, Altıntaş Ayten, Aygün Gökhan, Başlar Zafer, Bolayırlı Murat, Çetin Gürsel, Demirkıran Oktay, Dervişoğlu Sergülen, Erözenci Nur Ahmet, Hatemi Hasan Hüsrev, İkizceli İbrahim, Kasapçopur Özgür, Konukoğlu Dildar, Kucur Mine, Özaslan Abdi, Öztürk Recep, Saltoğlu Neşe, Sonsuz Abdullah, Sönmezoğlu Kerim, Tunalı Yusuf, Çakmakkaya Özlem Serpil, Akdeniz Yonca Senem, Uçar Ayşe Kalyoncu, Keskindemirci Yılmaz, Murt Ahmet, Dilek Matbaacılık, Editör:Öztürk R, Seymen Ho, Sönmezoğlu K., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 266, ISBN:978-605-83150, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 2. Carbon Monoxide Poisoning: Prevention, Treatment and Outcomes, Bölüm adı:(Imaging Methods and Findings in Carbon Monoxide Poisoning) (2023)., İkizceli Türkan, İkizceli İbrahim, Nova Science Publisher, Editör:Seda Özkan, Afşin İpekçi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:979-8-89113-276-4, İngilizce (Bilimsel Kitap)
 3. Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri, Bölüm adı:(Acil Serviste Sağlık Teknolojileri ve Yapay Zeka) (2023)., İkizceli İbrahim, Çakmak Fatih, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Bütün Ahmet, Konakçı Gülbin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 499, ISBN:978-625-397-455-8, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 4. Adli Kimya, Bölüm adı:(Mesleki ve Çevresel Tosinler) (2022)., İkizceli İbrahim, Akdeniz Yonca Senem, Nobel Tıp Kİtapevleri, Editör:Salkım İşlek Dilek, Yükseloğlu Emel Hülya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 14, ISBN:978-605-335-758-2, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 5. Kardiyovasküler Aciller, Bölüm adı:(Bradiaritmiler: Acil serviste tanı ve yönetim) (2022)., İpekci Afşın, İkizceli İbrahim, Türkiye Klinikleri, Editör:Yürümez Yusuf, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 108, ISBN:978-625-401-707-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 6. Ortopedik Aciller, Bölüm adı:(Alt Ekstremite Çıkıkları) (2021)., Akdeniz Yonca Senem, İkizceli İbrahim, Türkiye Klinikleri, Editör:İbrahim İkizceli, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 10, ISBN:978-625-401-446-8, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 7. Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi, Bölüm adı:(Nanopartiküller-Nanotoksikoloji) (2020)., Akdeniz Yonca Senem, İkizceli İbrahim, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Editör:Satar Salim, Yürümez Yusuf, Güneysel Özlem, Türedi Süleyman, Akıcı Ahmet., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1450, ISBN:9786052369227, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 8. Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi, Bölüm adı:(Sedatif Hipnotik ve Anksiyolitikler) (2020)., Biberoğlu Serap, İkizceli İbrahim, Adana Nobel Kitabevi, Editör:Salim Satar, Özlem Güneysel, Yusuf Yürümez, Süleyman Türedi, Ahmet Akıcı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1450, ISBN:9786052369227, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 9. Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi, Bölüm adı:(Merkaptanlar) (2020)., Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Çukurova Nobel Tıp, Editör:Salim Satar, Özlem Güneysel, Yusuf Yürümez, Süleyman Türedi, Ahmet Akıcı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1420, ISBN:978-605-2369-22-7, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 10. Acil Yara Yönetimi ve Bakım Teknikleri, Bölüm adı:(Yüzeyel ve Kütanöz Apseler) (2020)., Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Türkiye klinikleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 102, ISBN:978-625-401-113-9, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 11. Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi, Bölüm adı:(Maleik Anhidrit) (2020)., İpekci Afşın, İkizceli İbrahim, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Editör:Satar Salim, Güneysel Özlem, Yürümez Yusuf, Türedi Süleyman, Akıcı Ahmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1420, ISBN:978-605-2369-22-7, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 12. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Eğitimi Kitabı, Bölüm adı:(Acil Durum Ve Afet Yönetimi) (2016)., İkizceli İbrahim, Akdeniz Yonca Senem, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, Editör:Öztürk Recep, Seymen Hakkı Oktay, Sönmezoğlu Kerim., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 266, ISBN:978-605-83150, Türkçe (Ders Kitabı)
 13. İç Hastalıklarında Aciller, Bölüm adı:(Anafilaksi) (2015)., İkizceli İbrahim, İpekci Afşın, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, Editör:MEHMET RIZA ALTIPARMAK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 540, ISBN:978605494939-7, Türkçe (Ders Kitabı)
 14. İç Hastalıklarında Aciller, Bölüm adı:(Anaflaksi) (2015)., İkizceli İbrahim, İpekçi Afşin, İ.Ü.Cerrhpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, Editör:Altıparmak Mehmet Rıza, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 556, ISBN:978605494939-7, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 15. Travma El Kitabı (2011)., İkizceli İbrahim, Nobel Kitabevi, Adana, Sayfa Sayısı 7, ISBN:978 605 397 100 9, Türkçe
 16. Travma El Kitabı (2011)., İkizceli İbrahim, Nobel Kitabevi, Adana, Sayfa Sayısı 6, ISBN:978 605 397 100 9, Türkçe
 17. Acil Cerrahi (2009)., İkizceli İbrahim, Nobel Kitabevi, İstanbul, Sayfa Sayısı 4, ISBN:978 9944 5104 2 4, Türkçe
 18. Acilde Klinik Toksikoloji (2008)., İkizceli İbrahim, Nobel Kitabevi, Adana, Sayfa Sayısı 6, ISBN:978 605 397 027 9, Türkçe
 19. Kardiyak Aciller (2008)., İkizceli İbrahim, Nobel Kitabevi, Adana, Sayfa Sayısı 4, ISBN:978 9944 73 028 0, Türkçe
 20. Afet Tıbbı (2005)., İkizceli İbrahim, Ünal yayınları, Ankara, Sayfa Sayısı 11, ISBN:975 98895 1 X, Türkçe
 21. Herkes İçin İlkyardım (2003)., İkizceli İbrahim, Om Yayınevi, İstanbul, Sayfa Sayısı 7, ISBN:975 6530 35 9, Türkçe