Yayınlarım

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 

 1. Demirtakan Türker, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Biberoğlu Serap, İkizceli İbrahim, Özkan Seda (2024).  Clinical assessment and short-term mortality prediction of older adults with altered mental status using rass and 4at tools.  The american journal of emergency medicine, 75, 14-21., doi: 10.1016/j.ajem.2023.10.022
 2. Özkan Seda, İkizceli İbrahim (2023).  Triage in disaster management.  Cerrahpaşa medical journal, doi: 10.5152/cjm.2023.23021                                                
 3. Kanbakan Altuğ, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, İkizceli İbrahim (2023).  Geriatric mortality risk factors in emergency department for non-traumatic abdominal pain.  Bratislava medical journal, 124(9), 718-722., doi: 10.4149/bll_2023_109
 4. Altunoz Yusuf, Karakuş Yılmaz Banu, Topcu Hatice, Çetinkal Gökhan, İkizceli İbrahim, Yiğit Yavuz (2023).  Improving risk stratification of patients with chest pain in the emergency department.  Cureus, ınc., 15(1), 1-1010., doi: 10.7759/cureus.33202
 5. Çakmak Fatih, Özkan Seda, Konukoğlu Dildar, Biberoğlu Serap, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Bolayırlı İbrahim Murat, Balkan İlker İnanç, Dumanlı Güleren Yartaş, İkizceli İbrahim (2022).  Assessment of the role of neutrophil extracellular traps in sars-cov-2 pneumonia.  Bratislava medical journal-bratislavske lekarske listy, 123(11), 846-852., doi: 10.4149/bll_2022_135
 6. Şeyhoglu Duha Tuba, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2022).  The effect of lactate and lactate clearance on mortality in sepsis patients admitted to the emergency department.  Phoenix medical journal, 4(1), 5-12., doi: 10.38175/phnx.1004552
 7. İpekci Afşın, Biberoğlu Serap, İkizceli İbrahim, Çakmak Fatih, Akdeniz Yonca Senem, Kanbakan Altuğ, Konukoğlu Dildar, Bolayırlı İbrahim Murat, Börekçi Şermin, Ürkmez Seval, Özkan Seda (2022).  Ace2 and angII levels in patients with covıd-19 based on thoracic tomography findings and pcr test results.  Journal of ınfection in developing countries, 16(3), 427-434., doi: 10.3855/jidc.15438                     
 8. Demiröz Anıl, Yalçın Can Ege, Öner Mehmet Beşir, Bağhaki Semih, İkizceli İbrahim, Çetinkale Oğuz (2022).  Evaluation of hand injuries admitted to emergency department of a tertiary care center: analysis of 10352 patients.  Turkısh journal of plastıc surgery, 30(3)-68., doi: 10.4103/tjps.tjps_18_21                          
 9. Biberoğlu Serap, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim, Çakmak Fatih, Akdeniz Yonca Senem, Kanbakan Altuğ, Konukoğlu Dildar, Bolayırlı İbrahim Murat, Börekçi Şermin, Ürkmez Seval, Özkan Seda (2021).  The role of plasma angiotensin II and angiotensin-converting enzyme 2 levels on prognosis and mortality in hypertensive patients with covıd-19..  Biomarkers in medicine, 15(17), 1581–7., doi: 10.2217/bmm-2021-0121
 10. Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Karakuş Yılmaz Banu, Biberoğlu Serap, Akdeniz Yonca S, İkizceli İbrahim (2021).  Distribution and cost of syrian refugees operated on in southeastern anatolia, Turkey.  Eastern mediterranean health journal, 27(12), 1137-1141., doi: 10.26719/emhj.21.075i
 11. İpekci Afşın, Kanbakan Altuğ, Akdeniz Yonca Senem, Çakmak Fatih, Biberoğlu Serap, Özkan Seda, İkizceli İbrahim (2021).  Scoring systems identifying the low-risk febril neutropenia patients in the emergency department: usefulness of MASCC, CISNE and Qsofa.  Phoenix medical journal, 3(3), 118-122., doi: 10.38175/phnx.992230       
 12. Özkan Seda, Çakmak Fatih, Konukoğlu Dildar, Biberoğlu Serap, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Bolayırlı İbrahim Murat, Balkan İlker İnanç, Dumanlı Güleren Yartaş, İkizceli İbrahim (2021).  Efficacy of serum angiotensin II levels in prognosis of patients with coronavirus disease 2019.  Crıtıcal care medıcıne, 49(6), 613-623., doi: 10.1097/ccm.0000000000004967
 13. Burgan Hatice, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, Çakmak Fatih, Tutar Onur, İkizceli İbrahim (2021).  The effectiveness of years and wells diagnostic criteria in the emergency department with suspected pulmonary thromboembolism.  Phoenix medical journal, 3(1), 35-39., doi: 10.38175/phnx.877158                                    
 14. Hosseinzadeh Mandana, Karcıoğlu Özgür, İkizceli İbrahim, Çakmak Fatih, Kolahforoush Asghar (2021).  Should we screen patients’ relatives for psychological status, signs and symptoms in the emergency department? A cross-sectional survey using the symptom check list (scl-90).  Signa vitae, 17(2), 139-144., doi: 10.22514/sv.2021.004
 15. Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Karakuş Yılmaz Banu, Biberoğlu Serap, Oluk Ahmet, Toksoz Ahmet Cevdet (2021).  Emergency department length of stay for critically ıll patients followed up in red zone.  Signa vitae, 17(1), 63-68., doi: 10.22514/sv.2020.16.0048                                                     
 16. Katran Mustafa, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2020).  Acil serviste hasta ve hasta yakınlarına karşı şiddete bir bakış.  Phoenix medical journal, 2(3), 160-167., doi: 10.38175/phnx.803046                      
 17. Yılmaz Onur, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2020).  Acil ambulans hizmetleri sağlık çalışanlarında öfke durumu değerlendirilmesi: anket çalışması.  Phoenix medical journal, 2(3), 133-137., doi: 10.38175/phnx.728586
 18. Aktepe Melek, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, Çakmak Fatih, Altıparmak Mehmet Rıza, İkizceli İbrahim (2020).  Acil serviste hemodiyaliz endikasyonu konulan hastaların analizi.  Phoenix medical journal, 2(3), 145-151., doi: 10.38175/phnx.790591
 19. İpekci Afşın, Çakmak Fatih, Biberoğlu Serap, Akdeniz Yonca Senem, Özkan Seda, İkizceli İbrahim (2020).  Outcomes of elderly patıents undergoıng cardıopulmonary resuscıtatıon ın the emergency department: a 7-year analysıs.  Turkish journal of geriatrics-turk geriatri dergisi, 23(3), 334-341., doi: 10.31086/tjgeri.2020.170)
 20. Soyudoğru Serpil, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2020).  Acil servise başvuran iskemik inme ve geçici iskemik atak hastalarının değerlendirilmesi.  Phoenix medical journal, 2(1), 16-24.                                           
 21. Kuşku Kıyak Sevil, Akdeniz Yonca Senem, Öztürk Mustafa, Kıyak Osman Gazi, İpekci Afşın, Aydın Yavuz, İkizceli İbrahim (2019).  Contribution of turkish articles about emergency medicine to the ınternational literature.  Phoenix medical journal, 1(1), 31-37.
 22. Tokoçin Onur, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Tihan Necdet Deniz, Ceylan Didem, Sutaşır Mehmet Necmeddin, Emir Cantürk, Dandin Özgür, Tokoçin Merve, İkizceli İbrahim (2019).  Factors affecting the morbidity and mortality of malignancy patients admitted to the emergency department.  Phoenix medical journal, 1(1), 8-14.                                                               
 23. Kocael Ahmet, Eronat Allison Pınar, Tuzuner Mete Bora, Ekmekçi Ahmet, Orhan Ahmet Lütfullah, İkizceli İbrahim, Yılmaz Aydoğan Hülya, Öztürk Oğuz (2019).  Interpretation of the effect of cyp2c9, vkorc1 and cyp4f2 variants on warfarin dosing adjustment in turkey.  Molecular biology reports, 46(2), 1825-1833., doi: 10.1007/s11033-019-04634-9
 24. Çelik Burak, Öztürk Derya, Yapar Nikola, Altınbilek Ertuğrul, İkizceli İbrahim, Çelik Nazlı, Muratoğlu Murat, Kavalcı Gülsüm, Kavalcı Cemil (2019).  Evaluation of the effectiveness of first aid training in shopping center employees.  Science & healthcare, 21(1), 58-62.
 25. Öztürk Mustafa, İpekci Afşın, Kuşku Kıyak Sevil, Akdeniz Yonca Senem, Aydın Yavuz, İkizceli İbrahim, Söğüt Özgür (2019).  Beeding complications in warfarin-treated patientd admitted to the emergency department.  Journal of clinical medicine research, 2(11), 106-113.
 26. Akpınar Güleser, Duman Ali, Gülen Bedia, Kapçı Mücahit, Altınbilek Ertuğrul, İkizceli İbrahim (2017).  Role of h-fabp values in determining the etiologic factors of the cardiac ınjuries.  Pan african medical journal, 26, 1-6., doi: 10.11604/pamj.2017.26.36.8746
 27. Cerciz Hasan, Karakuş Yılmaz Banu, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2017).  Minimum admission to emergency services are in twilight or not.  World journal of pharmaceutical and medical research, 3(2), 220-225.                          
 28. Biberoğlu Serap, Koyuncu Murat, Öztürk Derya, Toksoz Ahmet Cevdet, Çakmakcı Emin, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2017).  Role of computed tomography severity ındex in acute diagnosis and follow-up of acute pancreatitis.  Journal of clinical and analytical medicine, 8(2), 106-110., doi: 10.4328/jcam.4627                                  
 29. Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2016).  A comparıson of human prothrombın complex and fresh frozen plasma for reversal of warfarın antıcoagulant effect ın the emergency department.  Acta medica mediterranea, 32(1), 29-34.
 30. Yücel Murat, Avşaroğulları Ömer Levent, Durukan Polat, Akdur Okhan, Özkan Seda, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Muhtaroğlu Sabahattin, İkizceli İbrahim, Yürümez Yusuf (2016).  Bnp shows myocardial injury earlier than troponin I in experimental carbon monoxide poisoning.  European review for medical and pharmacological sciences, 20(6), 1149-1154.                          
 31. Özdemir Çağlar, Asil Haşim, Yazıcı Cevat, Akgün Hülya, Akçay Arzu, İkizceli İbrahim (2016).  Heart type fatty acid binding protein and cardiac troponin ı may have a diagnostic value in electrocution  a rat model.  Journal of forensic and legal medicine, 39, 76-79., doi: 10.1016/j.jflm.2016.01.015                                  
 32. Karaören Gülşah, Akbaş Sedat, Serin Sibel, Balta Musa, Köksal Güniz, İkizceli İbrahim, Öz Hüseyin (2016).  Hospice units as a requirement for terminal stage patients in need of intensive care in turkey.  Int j clin exp med, 9(7), 14907-14912.                                            
 33. Koyuncu Murat, Duman Ali, Ozturk Derya, İpekci Afşın, Altınbılek Ertugrul, Topal Fatih Esad, Türkdoğan Kenan Ahmet, İkizceli İbrahim (2015).  When should cardiopulmonary resuscitation be stopped  opinions of the emergency medicine physicians in turkey.  Journal of experimental and clinical medicine, 32(4), 159-164., doi: 10.5835/jecm.omu.32.04.004
 34. Koyuncu Murat, Avşaroğulları Ömer Levent, Duman Ali, Deniz Kemal, Saraymen Recep, Özkan Seda, Durukan Polat, Akdur Okhan, İkizceli İbrahim (2015).  Effect of coenzyme q10 on acute pulmonary damage following the experimental thoracic trauma.  Journal of clinical and analytical medicine, 6(6), 811-816., doi: 10.4328/jcam.3718                           
 35. Koyuncu Murat, Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Yapar Nikola, Karakısa Halit, Kavalcı Cemil, İkizceli İbrahim (2015).  Effects of drug use on the development of dıabetıc ketoacıdosıs.  Acta medica mediterranea, 31(5), 1013-1017.                            
 36. Öztürk Derya, Altinbilek Ertuğrul, Koyuncu Murat, Bedriye Müge Sönmez, Çilem Çaltili, İkizceli İbrahim, Cemil Kavalci, Gülsüm Kavalci (2015).  Successful application of acute cardiopulmonary resuscitation.  Journal of acute disease, 4(3), 218-221., doi: 10.1016/j.joad.2015.04.007                                  
 37. Yapar Nikola, Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil, Serin Mehmet Emrah, Çaltılı Çilem, Çelik Burak (2015).  Dıagnostic approach and evaluation of syncope etiology in patients presenting to emergency department with syncope.  The journal of pharmaceutical and scientific ınnovation, 4(2), 96-99., doi: 10.7897/2277-4572.04223            
 38. Durukan Polat, Koyuncu Murat, Salt Ömer, Kavalcı Cemil, Özkan Seda, Muhtaroğlu Sebahattin, Kavalcı Gülsüm, Düzgün Ali, İkizceli İbrahim (2014).  Comparison of ischemia modified albumin levels with total oxidant  total antioxidant status  oxidative stress index in carbon monoxide poisoning.  Acta medica mediterranea, 30, 601-605. (yayın no: 1787735)
 39. Pençe Sadrettin, İkizceli İbrahim, Özbek Emin, Tiryakioğlu Necip Ozan, Eren Hilal, Polat Emre Can, Pençe Halime Hanım (2014).  Low bioxalobacter formigenes/i/b colonization is associated with reduced bone mineral density in urinary stone forming patients.  Current urology, 8(4), 189-193., doi: 10.1159/000365715                                          
 40. Güzel Murat, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Salt Ömer, İkizceli İbrahim, Akdur Okhan, Yazıcı Cevat (2014).  The value of the serum ı fabp level for diagnosing acute mesenteric ischemia.  Surgery today, 44(11), 2072-2076., doi: 10.1007/s00595-013-0810-3          
 41. Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, Çaltılı Çilem, Sönmez Müge, Gündüz Harika, Şahin Balkan, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2014).  Spontaneous cervi̇cal epi̇dural hematoma due to oral anti̇coagulant use.  Journal of pharmaceutical & scientific ınnovation, 3(5), 425-427., doi: 10.7897/2277-4572.035188                         
 42. İpekci Afşın, Özkan Seda, İkizceli İbrahim, Durukan Polat, Avşaroğulları Ömer Levent, Muhtaroğlu Sabahattin (2013).  Correlation between blood copeptin level and blood lactatelevel  trauma severity scores  and clinical parameters.  International medical journal, 20(5), 1-5.                     
 43. Durukan Polat, Özkan Seda, İkizceli İbrahim, Vardar Alper, İpekci Afşın, Duman Ali (2012).  Contrast-induced nephropathy risk due to emergency contrast-enhanced computed tomography.  European journal of emergency medicine, 19(1), 20-23., doi: 10.1097/mej.0b013e32834749b3
 44. Özkan Seda, Durukan Polat, Şenol Vesile, Vardar Aysun, Torun Emel, İkizceli İbrahim (2011).  Upper gastrointestinal  system hemorrhage in the emergency departmen.  Bratisl lek list, 112(12), 706-710.                          
 45. Akdur Okhan, Ozkan Seda, Durukan Polat, Avşaroğulları Ömer Levent, Koyuncu Murat, İkizceli İbrahim (2010).  Machine related farm injuries in Turkey.  Annals of agricultural and environmental medicine, 17(1), 59-63.                               
 46. Özkan Seda, Kılıç Şebnem, Durukan Polat, Akdur Okhan, Vardar Alper, Sebahattin Geyik, İkizceli İbrahim (2010).  Occupational injuries admitted to the emergency department.  Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 16(3), 241-247.
 47. Akdur Okhan, Durukan Polat, Özkan Seda, Avşaroğulları Ömer Levent, Vardar Alper, Kavalcı Cemil, İkizceli İbrahim (2010).  Poisoning severity score  glasgow coma scale  corrected qt interval in acute organophosphate poisoning.  Human & experimental toxicology, 29(5), 419-425., doi: 10.1177/0960327110364640                                   
 48. Kalay Nihat, Mikail Yarlıoğlueş, Ardıç İdris, Kaya Mehmet Güngör, Vardar Alper, İnanç Mehmet Tuğrul, Doğan Ali, İkizceli İbrahim, Koç Fatih, Oğuzhan Abdurrahman, Ergin Ali (2010).  The role of heart type fatty acid binding protein in predicting properties of coronary atherosclerosis in patients with acute coronary syndrome.  Coronary artery disease, 21(7), 435-440., doi: 10.1097/mca.0b013e32833db539                                  
 49. Kavalcı Cemil, Çevik Yunsur, Özer Mehmet, Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Kavalcı Gülsüm (2009).  Characteristics of poisoning cases in ankara, turkey, ’’ the internet journal of emergency medicine.  The ınternet journal of emergency medicine, 5(1), 1-5.                              
 50. Özkan Seda, Durukan Polat, Akdur Okhan, Vardar Alper, Edip Torun, İkizceli İbrahim (2009).  Does ramadan fasting ıncrease acute upper gastrointestinal haemorrhage.  Journal of international medical research, 37(6), 1988-93. doi: 10.1177/147323000903700637. PMID: 20146899.                                        
 51. Durukan Polat, Özdemir Çağlar, Coşkun Ramazan, İkizceli İbrahim, Esmaoğlu Aliye, Kurtoğlu Selim, Güven Muhammet (2009).  Experiences with endosulfan mass poisoning in rural areas.  European journal of Emergency Medicine, 16(1), 53-56., doi: 10.1097/mej.0b013e3283088e2b
 52. Akdur Okhan, Durukan Polat, Özkan Seda, Avşaroğulları Ömer Levent, Salt Ömer, İkizceli İbrahim (2009).  Interpersonal violence related injuries in central anatolia, Turkey.  The internet journal of emergency medicine, 6(1), 1-3., doi: 10.5580/20fc
 53. İlgin Karaca, Durukan Polat, Dağlı Mustafa Necati, Yavuzkır Mustafa Ferzeyn, İkizceli İbrahim, Mehmet Balin (2008).  The effect of rapid blood pressure control on p wave dispersion in hypertensive urgency.  Advances in therapy, 25(12), 1303-1314., doi: 10.1007/s12325-008-0120-0                                     
 54. Avşaroğulları Ömer Levent, İkizceli İbrahim, Sungur Murat, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Akdur Okhan, Yücel Murat (2008).  Acute amitraz poisoning in adults  clinical features  laboratory findings and management.  Clinical Toxicology, 44(1), 19-23., doi: 10.1080/15563650500357545                                         
 55. Girişgin Abdullah Sadık, Cander Başar, Yürümez Yusuf, Coşkun Figen, İkizceli İbrahim, Akköse Şule (2008).  Bedside sonography in emergency departments in Turkey.  Ultrasound, 16(2), 102-104., doi: 10.1179/174313408×305056 (yayın no: 4744042)                               
 56. Akdur Okhan, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Öztürk Figen, Muhtaroğlu Sabahattin, Özkan Seda, Durukan Polat (2008).  Experimental ınhalation of chlorine gas produced with a different method  effects of n acetyl cysteine on acute pulmonary damage.  Toxicology mechanisms and methods, 18(9), 739-743., doi: 10.1080/15376510802354912                                       
 57. Kavalci Cemil, Çevik Yunsur, Özer Mehmet, Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Kavalcı Gülsüm (2008).  Characteristics of poisoning cases in Ankara, Turkey.  The ınternet journal of Emergency Medicine, 5(1), 42              
 58. Durukan Polat, Yıldız Mustafa, Yunsur Çevik, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil, Selman Çelebi (2007).  Poisoning from wild mushrooms in eastern anatolia region  analyses of 5 years.  Human & experimental toxicology, 26(7), 579-582., doi: 10.1177/0960327106079545
 59. Yürümez Yusuf, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Işın Soyuer, Yavuz Yücel, Avşaroğulları Ömer Levent, Durukan Polat (2007).  Effect of ınterleukin 10 on tissue damage caused by organophosphate poisoning.  Basic & clinical pharmacology & toxicology, 10 (5), 323-327., doi: 10.1111/j.1742-7843.2007.00049.x                        
 60. Kalay Nihat, Özdoğru İbrahim, Yakup Çetinkaya, Doğan Ali, Gül İbrahim, İnanç Mehmet Tuğrul, İkizceli İbrahim, Oğuzhan Abdurrahman, Abacı Adnan (2007).  Cardiovascular effects of carbon monoxide poisoning.  The american journal of cardiology, 99(3), 322-324., doi: 10.1016/j.amjcard.2006.08.030
 61. Yürümez Yusuf, Durukan Polat, Yavuz Yücel, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Özkan Seda, Akdur Okhan, Özdemir Çağlar (2007).  Acute organophosphate poisoning in university hospital emergency room patients.  Internal medicine, 46(13), 965-969., doi: 10.2169/internalmedicine.46.6304                                     
 62. Özkan Seda, Avşaroğulları Ömer Levent, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Taymuş Esengül, Kılıç Şebnem (2006).  Okul öncesi çocukluk çağı yaralanmalarının özellikleri.  Eurasian J Emerg Med.2006 Dec;5(4):17-20.                            
 63. Öner Ayşe, Kekeç Zeynep, Sarper Karaküçük, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2006).  Ocular trauma in Turkey  a 2 year prospective study.  Advances in Therapy, 23(2), 274-283., doi: 10.1007/bf02850133                      
 64. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2006).  The effects of rapid and slow infusion of fluid on coagulation factors in hemorrhagic shock: an experimental dogs model.  Turkish journal of Trauma & Emergency Surgery, 12(2), 95-100.
 65. Şenol Vesile, Ünalan Demet, Avşaroğulları Ömer Levent, İkizceli İbrahim (2005).  İntihar girişimi nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı na başvuran olguların incelenmesi.  Anadolu psikiyatri dergisi, 6, 19-29.                                
 66. İkizceli İbrahim, Yürümez Yusuf, Avşaroğulları Ömer Levent, Küçük Can, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Işın Soyuer, Yavuz Yücel, Muhtaroğlu Sabahattin (2005).  Effect of interleukin 10 on pancreatic damage caused by organophosphate poisoning.  Regulatory toxicology and pharmacology, 42(3), 260-264., doi: 10.1016/j.yrtph.2005.04.008         
 67. Kavalcı Cemil, Çevik Yunsur, Özer Mehmet, Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Kavalcı Gülsüm (2005).  Characteristics of poisoning cases ın ankara, turkey.  The ınternet journal of emergency medicine, 5(1), 1-5.                            
 68. Demir Hüseyin, Pınar Menkü, Kırnap Mehmet, Çalış Mustafa, İkizceli İbrahim (2004).  Comparison of the effects of laser  ultrasound  and combined laser   ultrasound treatments in experimental tendon healing.  Lasers in surgery and medicine, 35(1), 84-89., doi: 10.1002/lsm.20046                                        
 69. Yıldırım Cuma, Kekeç Zeynep, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2004).  Blood levels of acute phase reactants with traffic accidents.  Soud lek., 49(2), 25-29.                                         
 70. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2004).  Blood levels of acute phase reactants with traffic accidents.  Soud lek ., 49, 25-29.                    
 71. Avşaroğulları Ömer Levent, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Kekeç Zeynep, Yürümez Yusuf, Özkan Seda (2003).  Adult burn injuries in an emergency department in central anatolia  turkey  a 5 year analysis.  Burns, 29(6), 571-577., doi: 10.1016/s0305-4179(03)00140-2
 72. Küçük Can, Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Mustafa Keçeli, Halil Akgün, Muhtaroğlu Sebahattin (2003).  Role of oxygen free radical scavengers in acute renal failure complicating obstructive jaundice.  European surgical research, 35(3), 143-147., doi: 10.1159/000070043                                        
 73. Kekeç Zeynep, Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Gönül Ali Saffet, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2000).  Özkıyım girişimi nedeni ile acil servise başvuran hastalarda hazırlayıcı etkenler.  Anadolu psikiyatri dergisi-anatolian journal of psychiatry, 1(3), 157-161.
 74. İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Bedirli Abdulkadir, Yıldırım Cuma, Günay Nurullah, Yürümez Yusuf (1999).  Multitravmalı hastaların prognozunu belirlemede yaş faktörü.  Turkish journal of trauma and emergency surgery, 5(1), 40-42.
 75. İkizceli İbrahim, Kekeç Zeynep, Yıldırım Cuma, Sözüer Erdoğan Mütevelli (1998).  Effect of piroxicam in acute soft tissue injuries.  First European Congress on Emergency Medicine, 181-184.                   

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :                                                           

 1. Bilgili Hanife, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Demirtakan Türker, İkizceli İbrahim (2023).  qSOFA Scores Versus SIRS Criteria and SOFA Scores for Sepsis in the Emergency Department; A Prospective, Observational, and Cohort Study.  Comprehensive Medicine, 15(2), 138-142., Doi: 10.14744/cm.2023.68916                            
 2. Çakmak Fatih, Demirtakan Türker, Özkan Seda, Yıldız Ahmet, Biberoğlu Serap, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2022).  Clinical Features of Patients with Infective Endocarditis in Emergency Department.  European Archives of Medical Research, 38(4), 248-254., Doi: 10.4274/eamr.galenos.2021.55477                      
 3. Gün Mehmet, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Özkan Seda, İpekci Afşın, Biberoğlu Serap, Akdeniz Yonca Senem (2022).  Evaluation Of Urological Emergency Cases Admitted To Emergency Department.  Archives of Clinical and Experimental Medicine, 7(3), 77-81., Doi: 10.25000/acem.1219948                                   
 4. Orhan Çiğdem, Çakmak Fatih, Akdeniz Yonca Senem, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2022).  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalına Başvuran İş Kazası Olgularının Analizi.  Adli Tıp Dergisi, 36(3), 139-144.                     
 5. İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Orhan Çiğdem, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2020).  Characteristics and the Emergency Department Cost of Tendon Injuries of the Hand.  Dicle Tıp Dergisi, 47(3), 596-602., Doi: 10.5798/dicletip.799923
 6. Toksöz Ahmet Cevdet,İkizceli İbrahim,Koyuncu Murat,Biberoğlu Serap,Çakmak Fatih,Öztürk Derya (2020).  Family Practice Awareness in Patients Applying to the Emergency Department and Receiving a Green Triage Code.  Ankara Medical Journal, 20(2), 416-425.
 7. Tokoçin Onur, Çakmak Fatih, İpekci Afşın, Tihan Necdet Deniz, Ceylan Didem, Ceylan Didem, Sutaşır Mehmet Necmettin, Emir Cantürk, Dandin Özgür, Tokoçin Merve, İkizceli İbrahim (2019).  Factors Affecting the Morbidity and Mortality of Malignancy Patients Admitted to the Emergency Department.  Phoenix Medical Journal, 1(1), 8-14., Doi: 10.38175/phnx.620036
 8. Köksal Ayla,İpekci Afşın,Akdeniz Yonca Senem,Çakmak Fatih,İkizceli İbrahim (2018).  Acil Servise Başvuran Febril Nötropenili Hastalarin Karakteristik Özellikleri.  Journal of Anatolian Medical Research, 3(3), 25-42.                              
 9. Aydın Yavuz, Akdeniz Yonca Senem, Çakmak Fatih,İpekci Afşın, Kuşku Kıyak Sevil, Öztürk Mustafa, İkizceli İbrahim (2018).  Acil Serviste Kreatinin Kinaz (CK) Yüksekliği Saptanan Hastaların Analizi.  Journal of Anatolian Medical Research, 3(3), 1-24.
 10. Gülbağcı Abdullah, İpekci Afşın, Akdeniz Yonca Senem, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2018).  Acil Servise Başvuran Onkolojik Hastaların Yakınlarının Memnuniyet Ve Anksiyete Düzeylerine Dair Bir İnceleme.  Journal of Anatolian Medical Research, 3(3), 43-54. (Kontrol No: 8272184)
 11. İkizceli İbrahim, Akdeniz Yonca Senem (2017).  Akut Dağ HAstalığı ve Serebral Ödem.  Türkiye Klinikleri J Emerg Med Special Topics, 3(3), 252-259.             
 12. İkizceli İbrahim, İpekci Afşın (2017).  Malign Hastalıklara Bağlı Komplikasyonlar.  Türkiye Klinikleri Acil Tıp-Özel Konular, 3(2), 148-154.                    
 13. Biberoglu Serap, Koyuncu Murat, Öztürk Derya, Toksöz Ahmet Cevdet, Çakmakcı Emin, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2017).  Role of computed tomography severity index in acute diagnosis and follow-up of acute pancreatitis.  Journal of Clinical and Analytical Medicine, 8(2)       
 14. Koyuncu Murat, Ozturk Derya, Benli Ali Ramazan, Altınbılek Ertugrul, Sahın Harun, Serın Mehmet, İkizceli İbrahim (2014).  Mushroom Poisoning in a Metropolitan Hospital.  Journal of Academic Emergency Medicine, 13(4), 162-165., Doi: 10.5152/jaem.2014.167
 15. Yıldırım Cuma, Zengin Suat, Al Behçet, İkizceli İbrahim, Oktay Mehmet Murat (2013).  A cause of a periodic pulmonary edema: consumption of licorice syrup.  European Journal Of Therapeutics, 19(2)-102., Doi: 10.5455/GMJ-30-2013-134                            
 16. Özkan Seda, Akdur Okhan, İkizceli İbrahim, Durukan Polat, İpekci Afşın, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2012).  Bicycle Related Injuries in Adults and Children in the Central Anatolian Region  Analysis of 4 Years.  Journal of Academic Emergency Medicine, 11(1), 35-40., Doi: 10.5152/jaem.2012.019
 17. Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Akdur Okhan, Özkan Seda, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Avşaroğulları Ömer Levent, Güleser Akpınar (2009).  Use of the shock index to diagnose acute hypovolemia.  Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 39(6), Doi: 10.3906/sag-0710-10,
 18. Özkan Seda, İkizceli İbrahim, Akdur Okhan, Durukan Polat, Güzel Murat, Vardar Alper (2009).  Motosiklet kazalarına bağlı yaralanmalar.  Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(2), 25-29., Doi: 10.4170/jaem.2009.54254                       
 19. Akdur Okhan, Özkan Seda, Erkılıç Kuddusi, Durukan Polat, Duman Ali, İkizceli İbrahim (2009).  Acil servise göz travması nedeniyle başvuran olguların değerlendirilmesi.  Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(3), 47-50.                 
 20. Akdur Okhan, Özkan Seda, Erkılıç Kuddusi, Durukan Polat, Duman Ali, İkizceli İbrahim (2009).  Acil Servise Göz Travması Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi.  Akademik Acil Tıp Dergisi, 10(12), 51-54., Doi: 10.4170/JAEM.2009.97759           
 21. Sözüer Erdoğan Mütevelli, Özkan Seda, Akdur Okhan, Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2008).  Injuries due to parachute jumping.  Ulusal Travma ve Acil Cerrahı Dergisi, 14(3),                 
 22. Özkan Seda, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Avşaroğulları Ömer Levent, Öztürk Figen, Muhtaroğlu Sabahattin, Akdur Okhan, Küçük Can, Durukan Polat (2008).  The effect of piracetam on brain damage and serum nitric oxide levels in dogs submitted to hemorrhagic shock.  TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, 14(4),
 23. Cander Başar, İkizceli İbrahim, Yıldırım Cuma, Baydın Ahmet, Dilsiz Aleaddin, Kaymakcı Aytekin (2008).  Acil Servis Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılanması..  Akademik Acil Tıp Dergisi, 7(2), 9-16.                              
 24. Kavalcı Cemil, Durukan Polat, Çevik Yunsur, Özer Mehmet, İkizceli İbrahim (2006).  Zehirlenme Olgularının Analizi: Yeni Bir Hastanenin Bir Yıllık Deneyimi.  Türkiye Acil Tıp Dergisi, 6(4), 163-166.
 25. Avşaroğulları Ömer Levent, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Akdur Okhan, Yücel Murat, Durukan Polat, Özkan Seda (2006).  Akut Klor Gazı İnhalasyonları  Olgu Serisi.  Türkiye Acil Tıp Dergisi, 6(1), 12-15.               
 26. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2006).  The effects of rapid and slow infusion of fluid on coagulation factors in hemorrhagic shock: an experimental dogs model. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery.  Ulus Travma Derg, 12(2), 95-100.
 27. Akcan Alper Celal, Akyıldız Hızır Yakup, İkizceli İbrahim, Küçük Can, Artış Abdüsselam Tarık, Yılmaz Namık, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2005).  Karın Travmaları 827 olgunun değerlendirilmesi.  Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4, 186-191.    
 28. Sever Hasan, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Akdur Okhan, Özkan Seda (2005).  Nonspesifik semptomlarla acil servise başvuran hastalarda karbonmonoksit zehirlenmesi.  Türkiye Acil Tıp Dergisi, 5(1), 18-21.    
 29. Yavuz Yücel, Yürümez Yusuf, İkizceli İbrahim, Akdur Okhan (2004).  Acil Tıp hekimlerinin adli rapor düzenlenmesi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi.  Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4(2), 64-67.        
 30. Sözüer Erdoğan Mütevelli, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Yürümez Yusuf, Yavuz Yücel, Yücel Murat (2004).  Acil servise başvuran ilköğretim çağı çocuk travmalarının özellikleri.  Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4(2), 59-63.
 31. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (2004).  Etanol ile akut gastrik mukozal hasar oluşturulan ratlarda intragastrik L-Arginin’in mukoza koruyucu etkisi.  Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4, 106-113.                 
 32. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Günay Nurullah, Avşaroğulları Ömer Levent (2004).  Analysis of acute aortic diseases newly diagnosed in an emergency department.  Gazi Medical Journal, 5, 123-126.
 33. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Günay Nurullah, Kekeç Zeynep, Avşaroğulları Ömer Levent (2004).  Trafik Kazası Geçiren Travma Hastalarında Akut Faz Reaktanlarının Kan Düzeyleri.  Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4(1), 5-7.                    
 34. Küçük Can, Artış Abdüsselam Tarık,Sözüer Erdoğan Mütevelli,Ok Engin,İkizceli İbrahim, Erdoğan A (2003).  Akut Mezenterik İskemide Cerrahi Tedavi.  Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 13(4), 136-139.
 35. Aksoy Yemliha, Erdoğan Füsun Ferda, Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Şenol Vesile (2002).  Acil Serviste Gözlem Odası Olmalı mı .  Acil Tıp Dergisi, 13-18.                 
 36. Kekeç Zeynep, Şenol Vesile, Öztürk Yusuf, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2002).  Kişisel Çevresel ve Araçla İlgili Faktörlerin Trafik Kazaları Üzerine Olan Etkileri.  Acil Tıp Dergisi, 7-13.               
 37. Küçük Can, Sözüer Erdoğan, Güler İlkay, Avşaroğulları Levent, İkizceli İbrahim (2002).  Safra Kesesi Karsinomları.  Çağdaş Cerrahi Dergisi, 16(2), 78-81.                        
 38. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Şenol Vesile (2002).  Acil Serviste Gözlem Odası Olmalı mı?.  Acil Tıp Dergisi, 2, 13-17.                                     
 39. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Kekeç Zeynep (2002).  The correlation between the TRISS trauma score and plasma levels of NO and TBARS in multiply traumatized patients following traffic accident.  Ulus Travma Derg, 8, 112-117.                
 40. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Yürümez Yusuf (2000).  Uzun Süreli Tatillerde  Acil Poliklinik Hizmetlerinin Bir Analizi.  Ulusal Travma Dergisi, 6, 106-109.             
 41. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Kekeç Zeynep (2000).  Özkıyım Girişimi Nedeni İle Başvuran Hastalarda Hazırlayıcı Faktörler.  Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 5-9.    
 42. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent (1999).  Acil Serviste Santral Venöz Kateter Uygulamaları.  Ulusal Travma Dergisi, 5, 270-273.                              
 43. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Günay Nurullah, Yürümez Yusuf (1999).  Multitravmalı Hastaların Prognozunu Belirlemede  Yaş Faktörü.  Ulusal Travma Dergisi, 5, 40-42.

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.                    

 1. Biberoğlu Serap, Çakmak Fatih, Özkan Seda, İkizceli İbrahim, İpekci Afşın (2021).  Vitamin D Poisoning; Hypercalcemia in a Case with Richter Transformation..  Acta Biomedica, Doi: 10.23750/abm.v92iS1.9923.               
 2. Akdeniz Yonca Senem, Balta Musa, İpekci Afşın, İkizceli İbrahim (2020).  A Bizarre Accident: A Boy with a Needle in the Posterior Urethra.  Phoenix Medical Journal, 2(3), 178-180., Doi: 10.38175/phnx.795036                    
 3. Tutar Onur, Akdeniz Yonca Senem, İkizceli Türkan, İkizceli İbrahim (2020).  Body Packers and Imaging: A Case Report.  Phoenix Medical Journal, 2(1), 54-56., Doi: 10.38175/phnx.658740
 4. Akpınar Güleser,Altınbilek Ertuğrul,Gündüz Harika,Öztürk Derya,Gülen Bedia,İpekçi Afşin,Koyuncu Murat,İkizceli İbrahim (2016).  Epileptic Seizures And Hydatid Cyst Rupture.  Acta Medica Mediterranea, 32(1), 167-169.             
 5. Akpınar Güleser, Altınbilek Ertuğrul, Gülen Bedia, İpekci Afşın, Gündüz Harika, Öztürk Derya, Şahin Harun, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2016).  The Dilemma of Two Diagnoses for One Patient.  Scholars Journal of Medical Case Reports, 4(3), 138-140.        
 6. Karakuş Yılmaz Banu,Acar Yahya Ayhan,Yörük Mücadiye,Topcu Hatıce,Cevik Erdem,İkizceli İbrahim (2016).  Diltiazem induced skin discoloration along with peripheral veins of forearm.  Scholars Journal of Medical Case Reports, 4(1), 50-52.
 7. Ertuğrul Altınbilek, Öztürk Derya, Harika Gündüz ,Güleser Akpınar, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2015).  Epileptic seizure secondary to Posterior Reversible Encephalopaty Syndrome  PRES   a CASE REPORT.  Journal of science, 5, 608-610.
 8. Sutaşır Mehmet Necmettin, Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, Çakmak Fatih, Emir Cantürk, Akan Deniz, Kavalcı Cemil, İkizceli İbrahim (2015).  Emphysematous Pyelonephritis: A Case Report.  International Journal Of Advances In Case Reports, 2(12), 749-751.                             
 9. Güleser Akpınar, Afşin İpekçi, Gülen Bedia, Hocagil Hilal, İkizceli İbrahim (2015).  Metpamid and Dystonia.  CausaPedia, 4, 1237-1241.                             
 10. Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, Altunöz Yusuf, Akpınar Güleser, Karakuş Banu, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil, Çelikel Elif (2015).  A razor blade in the gastrointestinal system.  Journal of Clinical and Experimental Investigations, 6(3), 309-311., Doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0539           
 11. Elif Değirmenci, Tutar Onur, Abdullah Gülbağcı, İkizceli İbrahim, Aktaş Can (2015).  The Thin Border between Life and Death.  Journal of Akademic Emergency Medicine, 14(3), 160-161., Doi: DOI: 10.5152/jaem.2015.94834             
 12. Guleser Akpinar, Afsin Ipekci, Bedia Gulen, İkizceli İbrahim (2015).  Beware Postpartum Shortness of Breath.  Pakistan Journal of Medical Sciences, 31(5), 1280-2., Doi: 10.12669/pjms.315.8060            
 13. Karaören Gülşah, Değirmenci Elif, İkizceli İbrahim, Öz HÜSEYİN (2015).  İntraabdominal Sepsise Bağli Gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu Olgusu.  Anestezi Dergisi, 23(3), 179-181.        
 14. Elif Değirmenci, Duman Neşe, Mat Afife, Bavunoğlu Işıl, İkizceli İbrahim, Aktaş Can (2015).  Phytocontact Dermatitis  A Case Study.  Journal of Emergency Medicine Case Reports, 6(3), 66-68., Doi: 10.5152/jaemcr.2015.961                              
 15. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Sutaşır Mehmet Necmeddin, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil, Akpınar Güleser (2015).  International Journal of Advances in Case Reports.  International Journal Of Advances In Case Reports, 2(6), 370-372.
 16. Sutaşır Mehmet Necmeddin, Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, Çakmak Fatih, Emir Cantürk, Akan Deniz, Kavalcı Cemil, İkizceli İbrahim (2015).  Emphysematous pyelonephritis: a case report.  Internatıonal Journal of Advances in Case Reports, 2(12), 749-751.                  
 17. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Kavalcı Cemil, Koyuncu Murat, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2015).  Spontaneous Pneumothorax Secondary Bronchıal Carcınoma.  Journal of Surgical Arts, 8(1), 29-31., Doi: 10.14717/jsurgarts.2015.154         
 18. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Çaltılı Çilem, Akpınar Güleser, Gündüz Harika, Sutaşır Mehmet Necmettin, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2015). Abdominal Rectus Sheath Hematoma Due to Low Molecular Weight Heparin Use: A Case Report.  International Journal of Advances in Case Reports, 2(6), 370-372.                    
 19. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Kavalcı Cemil, Koyuncu Murat, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim (2015).  Bronşiyal karsinomaya bağlı spontan pnömotoraks.  Cerrahi Sanatlar Dergisi, 8(1), 29-31., Doi: 10.14717/jsurgarts.2015.154
 20. Koyuncu Murat, Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Kolukısa Ayşe, Cerciz Hasan, Altınöz Yusuf, İkizceli İbrahim (2014).  Baş Ağrısı  Acil Servislerin Başını Ağrıtır.  International Journal of Clinical Research, 2(1), 37-39.
 21. Kayadibi Yasemin, Çebi Deniz Olgun, Özmen Evrim, Uludağ Alkaya Dilek, Özcan Rahşan, İpekçi Afşin, İkizceli İbrahim (2014).  Foreign in Colon.  Eurasian Journal of Emergency Medicine, 13(4), 204-205., Doi: 10.5152/jaem.2014.174
 22. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Koyuncu Murat, Toksoz Ahmet Cevdet, Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2014).  An Unusual Case of Dyspnea: Substernal Goiter.  Journal of Emergency Medicine Case Reports, 5(6), 165-167., Doi: 10.5152/jaemcr.2014.15010  
 23. Akpınar Güleser, Gülen Bedia, Yurttaş Talat, Altınbilek Ertuğrul, Öztürk Derya, Koyuncu Murat, İkizceli İbrahim, Kavalcı Cemil (2014).  A Rare Case That Subclavian Artery Rupture With Minor Trauma: Case report.  Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS), 2(6), 3151-3154.
 24. Öztürk Derya, Altınbilek Ertuğrul, Koyuncu Murat, Özdemir Hatice, İkizceli İbrahim, Sönmez Bedriye Müge, Kavalcı Cemil (2013).  Pneumomediastinum following ecstacy use: Case report.  International journal of Medical Investigation, 2(4), 229-232.
 25. Bavunoğlu Işıl, Balta Musa, Tanrıkulu Şimşek Eda, Türkmen Zeynep, İkizceli İbrahim (2012).  Unexpected Diagnosis in the Metropolis  Organophosphate Poisoning.  Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, 3(2), 52-55., Doi: 10.5505/jaemcr.2012.43043
 26. Özkan Seda, Salt Ömer, İpekci Afşın, Düzgün Ali, İkizceli İbrahim (2010).  Poisoning Due to Datura Inoxia Tea.  Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, 1(2), 11-13., Doi: 10.5505/jaemcr.2011.14633                     
 27. Özkan Seda, Durukan Polat, Avşaroğulları Ömer Levent, Akdur Okhan, İkizceli İbrahim, Ceyhan Mehmet Ali (2009).  Delirium due to anthelmintic drug overdosage: Case report.  Erciyes Tıp Dergisi, 31(1), 62-65.      
 28. Özkan Seda, Akdur Okhan, Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Yücel Murat, Sözüer Erdoğan Mütevelli (2007).  Saçma yaralanmasına bağlı akut miyokard enfarktüsü ve ekg.  Fırat Tıp Dergisi, 12(4), 294-296.
 29. Akdur Okhan, Durukan Polat, İkizceli İbrahim, Özkan Seda, Avşaroğulları Ömer Levent (2006).  A rare complication of chlorine gas inhalation  pneumomediastinum.  Emergency Medicine Journal, 23(11), 59-59., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1136/emj.2006.040022  
 30. Yıldırım Cuma, İkizceli İbrahim, Durukan Polat (2006).  İş Kazası Sonucu Oluşan Kimyasal Göz Yanığı: Olgu Sunumu.  Akademik Acil Tıp Dergisi, 4(7), 35-36.
 31. İkizceli İbrahim, Avşaroğulları Ömer Levent, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Yürümez Yusuf, Akdur Okhan (2005).  Bleeding due to a medicinal leech bite.  Emergency Medicine Journal, 22(6), 458-460., Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1136/emj.2003.013847
 32. Avşaroğulları Ömer Levent, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Yürümez Yusuf, Kılıç Şebnem (2004).  Hand injuries during a Muslim Sacrifice Festival.  The American Journal of Emergency Medicine, 22(6), 508-509., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1016/j.ajem.2004.07.019     
 33. Avşaroğulları Ömer Levent, İkizceli İbrahim, Sözüer Erdoğan Mütevelli, Eryol Namık Kemal, Yücel Murat (2004).  Aşırı miktarda verapamil alımı olgu sunumu  klinik etkiler ve muhtemel bir komplikasyon olarak miyokart hasarı.  Toksikoloji Dergisi, 2, 39-42.                         

Yazılan Kitap veya Bölümler                        

 1. Carbon Monoxide Poisoning: Prevention, Treatment and Outcomes, Bölüm adı:(Imaging Methods and Findings in Carbon Monoxide Poisoning) (2023)., İkizceli Türkan, İkizceli İbrahim,  Nova Science Publisher, Editör:Seda Özkan, Afşin İpekçi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:979-8-89113-276-4, İngilizce                                                    
 2. Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri, Bölüm adı:(Acil Serviste Sağlık Teknolojileri ve Yapay Zeka) (2023)., İkizceli İbrahim, Çakmak Fatih,  Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Bütün Ahmet, Konakçı Gülbin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 499, ISBN:978-625-397-455-8, Türkçe
 3. Adli Kimya, Bölüm adı:(Mesleki ve Çevresel Tosinler) (2022)., İkizceli İbrahim, Akdeniz Yonca Senem,  Nobel Tıp Kitapevleri, Editör: Salkım İşlek Dilek, Yükseloğlu Emel Hülya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 14, ISBN:978-605-335-758-2, Türkçe                                      
 4. Kardiyovasküler Aciller, Bölüm adı:(Bradiaritmiler: Acil serviste tanı ve yönetim) (2022)., İpekci Afşın, İkizceli İbrahim,  Türkiye Klinikleri, Editör: Yürümez Yusuf, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 108, ISBN:978-625-401-707-0, Türkçe                    
 5. Ortopedik Aciller, Bölüm adı:(Alt Ekstremite Çıkıkları) (2021)., Akdeniz Yonca Senem, İkizceli İbrahim,  Türkiye Klinikleri, Editör: İbrahim İkizceli, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 10, ISBN:978-625-401. Türkçe
 6. Klinik Toksikoloji Tanı VE Tedavi, Bölüm adı:(Nanopartiküller-Nanotoksikoloji) (2020)., Akdeniz Yonca Senem, İkizceli İbrahim,  Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Satar Salim, Yürümez Yusuf, Güneysel Özlem, Türedi Süleyman, Akıcı Ahmet., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1450, ISBN:9786052369227, Türkçe                 
 7. Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi, Bölüm adı:(Sedatif Hipnotik ve Anksiyolitikler) (2020)., Biberoğlu Serap, İkizceli İbrahim,  Adana Nobel Kitabevi, Editör:Salim Satar, Özlem Güneysel, Yusuf Yürümez, Süleyman Türedi, Ahmet Akıcı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1450, ISBN:9786052369227, Türkçe                       
 8. Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi, Bölüm adı:(Merkaptanlar) (2020)., Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim,  Çukurova Nobel Tıp, Editör: Salim Satar, Özlem Güneysel, Yusuf Yürümez, Süleyman Türedi, Ahmet Akıcı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1420, ISBN:978-605-2369-22-7, Türkçe           
 9. Acil Yara Yönetimi ve Bakım Teknikleri, Bölüm adı:(Yüzeyel ve Kütanöz Apseler) (2020)., Çakmak Fatih, İkizceli İbrahim,  Türkiye Klinikleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 102, ISBN:978-625-401-113-9, Türkçe        
 10. Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi, Bölüm adı:(Maleik Anhidrit) (2020)., İpekci Afşın, İkizceli İbrahim,  Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Satar Salim, Güneysel Özlem, Yürümez Yusuf, Türedi Süleyman, Akıcı Ahmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1420, ISBN:978-605-2369-22-7, Türkçe                           
 11. Acilde Kardiyoloji, Bölüm adı:(Elektrokardiyografi) (2016)., Kılıçaslan İsa,  Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Salim Satar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 513, ISBN:978-605-66249-0-2, Türkçe
 12. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Eğitimi Kitabı, Bölüm adı:(Acil Durum ve Afet Yönetimi) (2016)., İkizceli İbrahim, Akdeniz Yonca Senem,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, Editör: Öztürk Recep, Seymen Hakkı Oktay, Sönmezoğlu Kerim., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 266, ISBN:978-605-83150, Türkçe              
 13. İç Hastalıklarında Aciller, Bölüm adı:(Anafilaksi) (2015)., İkizceli İbrahim, İpekci Afşın,  İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, Editör: MEHMET RIZA ALTIPARMAK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 540, ISBN:978605494939-7, Türkçe     
 14. Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyak Bakım Bilimi İçin 2010 Amerikan Kalp Derneği  AHA  Klavuzu, Bölüm adı:(BÖLÜM 8. Erişkin İleri Kardiyak Yaşam Desteği) (2012)., Durgun Hasan Mansur, İkizceli İbrahim, Özsaraç Murat, Yıldız Mustafa, Emet Mücahit, Kıyan Güçlü Selahattin, Aslan Şahin,  Türk Kardiyoloji Derneği Klavuz Yayınları, editör: Prof. Dr. Başar Cander, Prof. Dr. Aylin yıldırır, Doç. Dr. Orhan önalan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 597, ISBN:978-9944-5914-6-1, Türkçe              
 15. İkizceli İ. “Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği”, Travma El Kitabı, ed. İkizceli, İ. Sözüer EM. 1. Baskı, 43-9, Nobel Kitabevi, Adana, (2011) ISBN: 978 605 397 100 9.
 16. İkizceli İ. “Yaşlılarda Travma”, Travma El Kitabı, ed. İkizceli, İ. Sözüer EM. 1. Baskı, 663-8, Nobel Kitabevi, Adana, (2011) ISBN: 978 605 397 100 9.
 17. İkizceli İ. “Acil Cerrahi Hastalıklarda Tanı Yöntemleri; Laboratuar”, Acil Cerrahi, ed. C. Ertekin, R. Güloğlu, K. Taviloğlu, 1. Baskı, 213-6, Nobel Kitabevi, İstanbul, (2009) ISBN: 978 9944 5104 2 4.
 18. İkizceli İ. Özdemir C. “Kadmiyum,  Civa, Talyum, Civa, Arsenik Zehirlenmeleri”, Acilde Klinik Toksikoloji, ed. S. Satar, 1. Baskı, 571-6, Nobel Kitabevi, Adana, (2008) ISBN: 978 605 397 027 9.
 19. İkizceli İ. “Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım”, Kardiyak aciller, ed. S. Satar, Ö. Karcıoğlu, 1. Baskı, Nobel Kitabevi, İstanbul, (2008) ISBN: 978 9944 73 028 0.
 20. Sözüer EM. İ. İkizceli, L. Avşaroğulları, “Kurum,Kuruluşlar Arasında İşbirliği”, Afet Tıbbı, ed. M. Eryılmaz, U. Dizer, I. Cilt, 185-195, Ünal yayınları, Ankara, (2005) 975 98895 1 X.
 21. İkizceli İ. “Yüksek İrtifa Hastalıkları”, Herkes İçin İlkyardım, ed. Ü. Rodoplu, 1. Baskı, 233-9, Om Yayınevi, İstanbul, (2003) ISBN: 975 6530 35 9.

Yönetilen Tezler

 1. Doğan Gamze, (2024). Acil serviste hipotansiyon saptanan olguların analizi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı               
 2. Demiröz Tayfun, (2024). Türkiye’deki lisanslı spor antrenörlerinin temel yaşam desteği ve ilk yardım bilgi düzeyinin değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı 
 3. Çimen Ceren, (2024). Romatolojik Tanılı Hastaların Travma İlişkili Acil Başvurularının Özellikleri ve Sonuçları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                           
 4. Eser Ertuğrul Dilek, (2021). COVİD-19 pandemisinin acil servise başvuran adli vakalar üzerine etkisinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                
 5. Arslan Mehmet, (2021). Acil tıp asistanlarının kaygı düzeyi, madde kullanımı ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                
 6. Aydın Ezgi, (2020). Acil servise travma dışı sebeplerle başvuran hastalarda beyin tomografisi çekimi için oluşturulan klinik skorlamaların karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                    
 7. Memoğlu Fatma, (2020). Acil servise başvuran 65 yaş ve üzeri travma hastalarının incelenmesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 8. Aman Gökcan, (2020). Acil servise başvuran sepsis hastalarında laktat/albumin oranının prognostik önemi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 9. Gün Mehmet, (2020). Acil servise başvuran ürolojik acil olguların değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı      
 10. Kanbakan Altuğ, (2019). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi acil servise non-travmatik karın ağrısı ile başvuran 65 yaş üstü hastaların incelenmesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                               
 11. Aktepe Melek, (2019). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi acil serviste hemodiyaliz endikasyonu konulan hastaların demografik ve klinik özellikleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                    
 12. Tavşanoğlu Oğuz, (2018). Sepsiste mean platelet volüm, nötrofil lenfosit oranı ve laktatın mortaliteyi öngörmedeki etkisi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                  
 13. Burgan Hatice, (2018). Acil serviste pulmoner emboli şüphesi ile toraks bt anjio çekilen hastalar üzerinde years kriterlerinin tanı koymada etkinliğinin incelenmesi ve wells kriterlerinin etkinliği ile karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                             
 14. Orhan Çiğdem, (2018). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil tıp kliniğine başvuran iş kazalarının retrospektif analizi, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı            
 15. Katran Mustafa, (2017). Acil servise başvuran hasta ve yakınlarına sağlık çalışanları tarafından uygulandığı iddia edilen şiddetin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                          
 16. Bilgili Hanife, (2017). Acil servise başvuran sepsis hastalarında sırs, sofa ve qsofa kriterlerinin karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 17. Şeyhoğlu Duha Tuba, (2017). Acil servise başvuran sepsis hastalarında laktat ve laktat klirensinin mortaliteye etkisi, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 18. Emir Cantürk, (2017). Halktan kurtarıcılar tarafından otomatik eksternal defibrilatör kullanım farkındalık ve becerilerinin değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı    
 19. Yılmaz Onur, (2017). İstanbul 112 çalışanlarında sürekli öfke ölçeği ve öfke ifade tarzı ölçeği kullanılarak öfke düzeyi ve kontrol edilebilirliğinin hesaplanması, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 20. Hosseinzadeh Ghadim Mandana, (2017). Acil serviste takip edilen hastaların yakınlarında oluşabilecek psikolojik belirtilerin taranması, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                       
 21. Köksal Ayla, (2016). Acil servise başvuran febril nötropenili hastaların karakteristik özellikleri, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 22. Soyudoğru Serpil, (2016). Acil servise başvuran iskemik serebrovaskuler olay ve geçici iskemik atak hastalarının değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                                              
 23. Tokoçin Onur, (2015). Acil servise başvuran malignite hastalarının karakteristik özellikleri, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                              
 24. Gülbağcı Abdullah, (2015). Acil servise başvuran onkolojik hastaların yakınlarının memnuniyet düzeyleri ile Beck Anksiyete Ölçeği değerlerinin karşılaştırılması ve beklentilerinin değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 25. Çakmak Fatih, (2014). Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Kırmızı Alanda Takip Edilen Hastaların Acil Serviste Kalış Sürelerinin İncelenmesi, Sağlık Bakanlığı->İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı    
 26. Aydın Yavuz, (2014). Acil servise başvuran ve kreatin kinaz yüksekliği saptanan hastaların analizi, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı      
 27. Öztürk Mustafa, (2013). Warfarin tedavisi alan ve INR yüksekliği ile acil servise başvuran hastaların analizi, İstanbul Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı            
 28. Kuşku Kıyak Sevil, (2013). Türkiye’de acil tıp alanında yayınlanmış makalelerin dünya tıp literatürüne katkısının analizi, İstanbul Üniversitesi->Cerrahpaşa Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 29. Biberoğlu Serap, (2012). Acil serviste akut pankreatit tanısı alan olguların retrospektif incelenmesi ve bt şiddet skorlaması ile karşılaştırılması, Sağlık Bakanlığı->İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı                                              
 30. Akpınar Güleser, (2010). Kardiak hasardaki etyolojik faktörlerin belirlenmesinde H-FABP’nın yeri, Erciyes Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı              
 31. Vardar Hüseyin Alper, (2010). Akut koroner sendrom olgularının tanısında kalp tıpı yağ asidi baglayıcı proteinin yeri, Erciyes Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 32. Altıntop İsmail, (2006). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleri afet planı, Erciyes Üniversitesi->Tıp Fakültesi->İlk ve Acil Yardım Ana Bilim Dalı                                            
 33. Taymuş Esengül, (2006). Akut taşlı kolesistitte serum prokalsitonin düzeyi ile serum C-reaktif protein düzeyinin karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 34. Özkan Seda, (2005). Hemorajik şokta pirasetamın iskemi ve nitrik oksit seviyelerine etkisi, Erciyes Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Acil Tıp Ana Bilim Dalı